6 marraskuuta 2019

Esimies, turvaa selustasi ja vältä yllättävä rikosvastuu työturvallisuusasioissa - katso lakimies Toni Sortin haastattelu

Kuvassa asianajaja Toni Sortti ja Kiwa Inspectan työturvallisuuspäällikkö Helena Louhelainen

Kirjoittaja: Toni Sortti, työsuojeluasioihin erikoistunut asianajaja, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Roihu Oy

Rikosvastuu työsuojelulaiminlyönnistä on useimmiten esimiehelle täydellinen yllätys. Työntekijöiden laiminlyönneistä täysin tietämätön esimies voi joutua oikeuden rattaisiin vuosiksi. Esimiesten on syytä huolehtia, että sekä omat tiedot, että johdettavina toimivien esimiesten tiedot työturvallisuusmääräyksistä ovat ajan tasalla. Lue alta Toni Sortin vinkit. 


Suurin osa esimiehistä mieltää olevansa työturvallisuusvastuussa alaisestaan työssä. Harva kuitenkin ymmärtää, että tämä tarkoittaa myös sitä, että tapaturmatilanteessa esimies saattaa joutua henkilökohtaisen rikossyytteen kohteeksi. Kyse voi olla myös tilanteesta, joissa alainen on laiminlyönyt annettuja ohjeita ja loukannut itsensä. Työntekijöiden oma huolimattomuus, vaikka törkeäkin ei suoraan poista esimiehen rikosvastuuta työtapaturmasta. Kyse voi olla myös siitä, että oma alaisena toimiva esimies on rikkonut omia työsuojeluvastuitaan.

Koska työturvallisuusrikossäännös ei edellytä loukkaantumista tai edes vaaratilanteen sattumista, voidaan esimies asettaa syytteeseen pelkästään jo sillä perusteella, että työturvallisuusmääräyksiä on laiminlyöty. Työntekijän omalla toiminnalla voi olla esimiehen rikosvastuun kannalta merkitystä sellaisissa tilanteissa, joissa menettely on sen verran ennalta-arvaamatonta, ettei tätä ole voitu ennakoida, eikä siten myöskään ehkäistä ennakolta.

Työntekijöiden laiminlyönnit saattavat johtaa esimiehen rikosvastuuseen, vaikka samoista asioista olisi aiemmin huomautettu työntekijöitä. On tärkeää huomata, että mikäli esimies havaitsee toistuvia laiminlyöntejä esim. henkilökohtaisten turvavälineiden käytössä, muodostaa tämä esimiehille erityisen velvollisuuden seurata, että tilanne on puuttumisen johdosta korjaantunut. Mikäli laiminlyönnit jatkuvat, on esimiehillä velvollisuus puuttua tilanteeseen tehokkaammin. Työntekijöihin kohdistuvina toimina voi kyseeseen tulla kirjallinen varoitus, tai viime kädessä jopa työntekijän työsuhteen päättäminen. Oikeuskäytännössä on löydettävissä useita tapauksia, jossa esimiesten riittämätön puuttuminen työntekijöiden toimintaan on tapaturman sattuessa johtanut esimiehen langettavaan tuomioon.

Valvontavastuu ei kohdistu pelkästään työntekijöihin. Yrityksen ylemmällä johdolla ja keskijohdolla on työturvallisuuslain ja rikoslain mukaan valvontavastuu alaisistaan esimiehistä. Keskijohdon tai työnjohdon puutteellinen toiminta voi johtaa siihen, että syytteen saavat myös ylempi johto ja/tai keskijohto, vaikka viimeksi mainitut eivät olisi tulleet tietoiseksi työntekijöiden tai alaistensa esimiesten laiminlyönneistä.

Tämän vuoksi on olennaista mm. koulutuksen keinoin varmistaa, että keskijohto ja työnjohto tuntevat ja tunnistavat omat työturvallisuuslainsäädännön asettamat vastuunsa eri tilanteissa ja toimivat niiden mukaisesti.

Esimiesten työturvallisuusjuridiikan koulutuksessa tosielämän oikeustapausten läpikäynti tulisi olla selkeästi keskiössä. Työturvallisuuslainsäädäntö muodostaa laajan ja varsin monimutkaisen pykäläviidakon ja sen opiskelu on raskasta. Omaan toimialan liittyviä oikeustapauksia on taas varsin mielekästä kuunnella, koska koulutettavat pystyvät liittämään tapauksia jo ennestään tuttuun ympäristöön ja käytännön tilanteisiin omassa työssään. Oikeustapausten sisältämä tieto ja periaatteet jäävät tämän vuoksi yksittäisiä pykäliä helpommin koulutettavan esimiehen mieleen.