22 kesäkuuta 2020

Hissitarkastajan muistelmat: työtä ja turvallisuutta kuilun partaalta

hissikuilun-partaalla-etukansi-690.jpg

”Hissikuilun partaalta - tarkastajan muistelmat” on Sakari Aallon kokoelma- ja muistelmateos suomalaisesta hissitarkastuksesta. Hissien ja niiden tarkastusten tarina alkaa Suomessa jo 1800-luvun puolelta. Suomen noin 62 000 hissin turvallisuutta tarkkailee tällä hetkellä noin 50 tarkastajaa eri puolilla maata.

Sakari Aalto työskenteli hissitarkastajana ja hisseihin liittyvissä tehtävissä vuosina 1968 – 2010 monen eri organisaation palveluksessa. Nyt julkaistuun Kiwa Inspectan kustantamaan muistelmateokseen hän on koonnut suomalaisen hissitarkastuksen historian, joka alkaa jo 1890-luvulta.

- Jäädessäni eläkkeelle huomasin, että minulle oli vuosien varrella kertynyt paljon valmista materiaalia hissitarkastusta käsittelevää kirjaa varten. Kun otin kirja-asian esiin entisten kollegoideni kanssa, kannustivat he kirjan kirjoittamiseen. Samoin viimeisin työnantajani Kiwa Inspecta. Nyt kymmenen vuotta eläkkeelle jäämiseni jälkeen kirja on vihdoin julkaistu, kertoo Aalto.

Kirjan sisältö painottuu hissitarkastuksiin ja niihin liittyviin turvallisuusmääräyksiin. Kirjasta löytyy kuitenkin myös lyhyt historiikki hissien valmistuksen alkuvaiheista sekä katsaus hissitarkastukseen 2020-luvulla. Tiukan faktan lisäksi kirjassa on paljon myös kevyempiä tarinoita hisseistä ja tarkastajien arjesta.

 

Turvallisuus on aina tärkein asia

Hissejä tarkastetaan, jotta niitä on turvallista käyttää. Juuri säännöllisestä tarkastustoiminnasta johtuen hissionnettomuuksia tapahtuu Suomessa hyvin vähän. Kun otetaan huomioon hissien lukumäärä maailmassa ja niillä päivittäin tehdyt miljoonat matkat, on hissi eräs turvallisimmista liikkumisvälineistä.

- Hissi tarkastetaan Suomessa uutena käyttöön otettaessa sekä sen jälkeen pääsääntöisesti aina kahden vuoden välein. Tarkastuksella varmistetaan, että hissien turvalaitteet toimivat ja hissien käyttö on kaikille turvallista. Tarkastusten välissä huoltoyritykset varmistavat hissien toiminnan ja turvallisuuden omalta osaltaan. Hissitarkastajat ja toisaalta hissiyritysten asentajat ja huoltajat muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka ansiosta suomalaiset hissit ovat hyvin turvallisia, huomauttaa Aalto.

 

Hissit, liukuportaat ja nosto-ovet tarkastuksen kohteina

Hissitarkastajien määrä on kasvanut hissien määrän kanssa rinnakkain. Viime vuosisadan alkupuolella hissejä oli oikeastaan vain Helsingissä sekä muissa suuremmissa kaupungeissa. Niinpä muutama helsinkiläinen hissitarkastaja pystyi vielä silloin tarkastamaan kaikki Suomen hissit vaivatta. Nykyisin hissitarkastajia on eri puolilla Suomea laskutavasta riippuen 40 – 50. Asuin-, teollisuus- ja toimistokiinteistöissä olevien hissien lisäksi he tarkastavat myös muun muassa laivojen hissejä. Tarkastustoiminnan alusta alkaen myös liukuportaat- ja käytävät sekä eräät tietyt nostettavat ovet ovat kuuluneet hissitarkastuksen piiriin.

- Turvallisuusmääräykset ovat muuttuneet vuosisadan ja vuosikymmenten kuluessa merkittävästi. Samoin ovat muuttuneet ja kehittyneet hissiteknologia sekä turvalaitteet ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Viime vuosisadan alun ja vuoden 2020 uusilla hisseillä on enää yhteistä oikeastaan vain se, että ne liikkuvat ylös ja alas. Nykyaikaiset hissit ovat vanhoja turvallisempia, mutta samalla paljon monimutkaisempia ja tarkastuksen kannalta haastavampia laitteita, toteaa Aalto.

 

Faktaa ja tarinoita

Sakari Aalto on tehnyt mittavan työn käymällä läpi suuren määrän arkistodokumentteja, joiden perusteella hän on kerännyt keskeiset tiedot suomalaisista hissitarkastuksista aina 1960-luvulle asti. Vuodesta 1968 lähtien hänellä on ollut oma henkilökohtainen näköalapaikka – kuilun partaalla – hissitarkastuksen käytäntöihin, turvallisuusmääräysten valmisteluun ja koulutukseen.

- Hissitarkastukset perustuvat Suomessa puolueettomien ja muuhun hissialaan sitoutumattomien hissitarkastajien tarkastustoimintaan. Juuri sen takia tarkastukset ovat edelleen toimiva tapa varmistaa hissien turvallisuus. Tätä asiaa painotan myös kirjassani useasti, kertoo Aalto.

hissitarkastukset_Sakari_Aalto_muistelmateos

Kuva: Muistelmateos julkistettiin Helsingissä 23.6.2020. Kuvassa Jukka Taitto (vas.edessä) Inspecta Tarkastus Oy vieressään kirjan kirjoittaja Sakari Aalto. Takana Kiwa Inspectan asiakkuuspäällikkö Jouni Holm (vas.), Hissikuilun partaalta -muistelmateoksen toimittanut Kai Tarkka sekä Kiwa Inspectan maajohtaja Jussi Ojanen.

 

             *******************

”Hissikuilun partaalta – tarkastajan muistelmat” on teos, joka jokaisen hisseistä ja niiden turvallisuudesta kiinnostuneen kannattaa lukea. Tiukan faktan lisäksi muistelmista löytyy myös erilaisia hisseihin ja niiden turvallisuuteen liittyviä tarinoita, tilastoja ja teorioita. Osa tarinoista järkyttää, osa naurattaa, mutta jokainen niistä tuo lisämausteensa ja tirkistysaukon tämän tähän saakka melko näkymättömän ammattikunnan arkeen.

Kirjan tilaus ja tiedustelut: fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

             *******************

”Hissikuilun partaalta – tarkastajan muistelmat”
Sakari Aalto

Sidottu
131 sivua

ISBN 978-952-94-3079-6

Kiwa Inspecta 2020