22 huhtikuuta 2018

Huipputulos EFQM-arvioinnissa ​sertifiointi-liiketoiminnalle Kiwa Inspectassa

Kiwa Inspectan Sertifiointi osakeyhtiö saavutti korkeat pisteet toimintansa laadun arvioinnissa. Liiketoiminta saavutti EFQM-mallin arvioinnissa neljän tähden tason ja ansaitsi EFQM Recognised for Excellence 4 star –tunnustuksen.

Neljän tähden tuloksella Kiwa Inspecta Sertifiointi jäi täpärästi täydestä viidestä tähdestä, jonne viime vuosina ovat yltäneet Botnia Mill, Canon ja Fujitsu. Viime vuosina yksikään arvioitu yritys ei ole saavuttanut viittä tähteä.

”Laatu on matka, ei määränpää. Olemme erittäin tyytyväisiä saamiimme piste- ja tähtituloksiin”, kertoo sertifiointi-liiketoiminnan toimitusjohtaja Mikko Törmänen. ”Emme hakeneet arvioinnista ’sertifikaattia seinälle’ vaan tukemaan johtamisprosessiemme kehitystä ja tietä erinomaisuuteen. Tämä pitää meidät juuri sopivan nälkäisenä seuraavaa tasoa varten.”

Laatukeskuksen palauteyhteenvedossa liiketoiminnan keskeisiin vahvuuksiin ja parantamisalueisiin kirjattiin mm.

Vahvuus: Strategian onnistuminen näkyy mm. myynnin kasvussa ja toimintatapojen muutoksina. Liiketoimintastrategiassa on vahva viesti laadulliselle tavoitteelle, joka näkyy mm.palvelun tasalaatuisuutena.

Vahvuus: Johto tekee vuosittain riskikartoituksia, joiden perusteella tunnistetaan merkittävimmät toiminnalliset riskit. Riskeihin on reagoitu kehittämällä toimintamalleja ja kouluttamalla henkilöstöä sekä seuraamalla

Kehityskohde: Uuden strategian tuomat kärkihankkeet ovat vielä osittain käynnistymisvaiheessa. Tämän vuoksi niiden konkreettinen jalkauttaminen henkilöstölle ja toimintaan on kesken.

Inspecta Sertifioinnin kokonaispisteet ovat haarukassa 400 - 449 pistettä, mikä viestii toiminnan ja tulosten hyvästä tasosta ja tuloksellisesta kehittämisestä”, kertoo Laatukeskuksen seniorikonsultti Heikki Niemi. 


Kiwa Inspectan sertifiointiliiketoiminnassa on käytössä useita johtamisen kehittämistyökaluja. "Akkreditointivaatimukset ovat toimintajärjestelmämme pohjana mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme erilaisten hallintatyökalujen avulla. Paras tapa varmistaa, että johtamisessa hyödynnetään monipuolista perspektiiviä, on kattava työkalupakki erilaisia menetelmiä - EFQM osana näitä", selittää Kiwa Inspecta Sertifioinnin laatupäällikkö Tiina Nuorsaari.

Mikä EFQM?

Usean eurooppalaisen yrityksen johtamisen viitekehyksenä käyttämä EFQM Excellence -malli on työkalu sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Sen avulla paikannetaan organisaation vahvuudet ja kehityskohteet sekä mitataan kehittymistä kohti erinomaisuutta. Viitekehys muodostuu seitsemästä osa-alueesta, jotka ovat 1) johtaminen, 2) strategia, 3) henkilöstö, 4) kumppanuudet ja resurssit, 5) prosessit, tuotteet ja palvelut, 6) asiakastulokset ja 7) henkilöstötulokset. Arvioinnin mittapuuna tai ”peilinä” toimii valittu strategia ja arviointi kertoo, miten vaikuttavasti strategiaa käytännössä toteutetaan. EFQM Excellence –mallin takana on EFQM - European Foundation for Quality Management. Mallia käytetään Euroopan laatupalkinnon sekä useimpien eurooppalaisten, kansallisten laatupalkintokilpailujen arviointiperusteina, mukaan lukien Excellence Finland -finaali (= Suomen Laatupalkinto -kilpailu).