2 kesäkuuta 2017

Inspecta aloitti lennokein tehtävät tarkastukset

Inspecta palvelee nyt lennokkien avulla tehtävin tarkastuksin. Miehittämätöntä ilma-alusta ja siihen kiinnitettyjä kameroita käyttämällä voidaan minimoida henkilönostimien käyttöä ja näin tuottaa tarkastustietoa kohteesta entistä kustannustehokkaammin ja turvallisemmin.

Palvelun avulla saadaan myös tarkastettavasta kohteesta kuvattua osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Näin saadaan visuaalinen kokonaiskuva rakenteesta. Tarvittaessa kohteesta saadaan myös lämpökamerakuvaa.

Inspectan lennokein tehtävän tarkastuksen avulla asiakas ei ainoastaan saa kuvia, vaan mallinnuksen ja laajan tutkimusvalikoimamme ansiosta asiantuntijamme tuottavat kokonaisselvityksen hankalastakin kohteesta. Tarkoista valokuvista voidaan muodostaa 3D-malli, jonka avulla kyetään porautumaan tarkemmin tutkimuskohteen rakenteellisiin yksityiskohtiin. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalisena huoltokirjana ja merkitä rakenteellisia poikkeamia ja vaurioita siihen.

Kohteessa lentämisestä tehdään turvallisuusselvitys ja hankitaan mahdollisesti tarvittava lupa viranomaisilta. Kohteeseen tutustuttaessa laaditaan varsinainen lentosuunnitelma. Itse lennon aikana kohteesta saadaan suuri määrä erittäin tarkkoja valokuvia, joista tuotetaan malli erityisen ohjelmiston avulla. Inspectan asiantuntija käy mallin ja kuvat läpi ja laatii niiden pohjalta asiakkaalle tutkimusraportin. Raportti sisältää 3D-mallin pdf-tiedostona, kuvat mahdollisista poikkeama- tai ongelmakohdista sekä johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Lennokein tehtävään tarkastukseen soveltuvia kohteita ovat mm.

  • Siltarakenteet
  • Mastot, tornit, piiput
  • Majakat, merimerkit
  • Rakennusten katot ja julkisivut
  • Kaukolämpöverkostot ja niiden vuodot
  • Kohteet, joiden visuaalinen tarkastaminen on vaikeaa, kallista tai vaarallista