11 lokakuuta 2016

Inspecta huolehtii AGAn tehdaslaajennuksen työturvallisuudesta

Kaasuntuotantoyhtiö AGA on merkittävä asiakas Inspectan tarkastusliiketoiminnalle. Nyt AGA on siirtämässä terästehtaan lakkauttamisen johdosta käyttämättömäksi jäänyttä Koverharin ilmakaasutehdasta Harjavallan tehtaan lisäosaksi sen kapasiteetin nostamiseksi. Inspecta on mukana projektissa kokonaispalvelupaketilla, johon painelaite- ja NDT-tarkastusten lisäksi kuuluu uutena osana vastuu projektin työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristövastuullisuudesta.

Yhä useampi yritys rakentaa liiketoiminnalle tärkeitä asioita laatujärjestelmään kytketyn HSE-politiikan perustalle. Esimerkiksi teollisuuslaitosten alueilla liikkuu vakituisen henkilöstön lisäksi usein suuri joukko alihankkijoita, jolloin turvalliseen työskentely-ympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jokaisen tulee osata noudattaa yhteistä turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveys, toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan ja tehdä samalla laadukasta työtä. Tavoitteena on minimoida niin henkilö- kuin ympäristövahingot.

HSE-yhteistyö AGAn kanssa on Inspectalle merkittävä hanke, sillä Linden HSE-politiikka on tarkasti määriteltyä. Inspectan valintaan vaikuttaa luonnollisesti jo aiemmin hyvin tehdyllä työllä sekä sertifioiduilla palveluilla ansaittu Linde Groupin laadukkaan toimijan status. Inspectan tavoitteena on kasvattaa HSE-liiketoimintaa merkittävästi tulevaisuudessa.

Harjavallassa on kyseessä projekti, jossa tilaajana on AGA ja toimittajana sen omistaja Linde. Inspectan projektipäällikkö Pasi Ikola toimii hankkeessa Linden Site HSE managerina eli työmaan turvallisuuspäällikkönä. Hän on aiemmin toiminut vastaavissa tehtävissä myös Uruguayn sellutehdasprojektissa sekä Kittilän kultakaivoksen happitehtaan laajennusprojektissa.

Harjavallassa Pasi Ikola vastaa työntekijöistä ja heidän oloistaan laajasti. Merkittävä osuus on tilaajavastuulainsäädännön vaatimusten valvonnassa, mikä korostuu kun ulkopuolista työvoimaa on paljon.

"Projekti on haastava, sillä itse ympäristö ja työsuoritukset sisältävät riskejä. Tehdaspaikalla on korkeita mastoja, paineistettuja säiliöitä ja nostureita. Hankkeessa toimii neljä pääurakoitsijaa ja lukuisa määrä alihankkijoita. Ulkomaista työvoimaa on runsaasti. Työntekijöitä alueella on mm. Unkarista, Saksasta, Kroatiasta, Bulgariasta, Romaniasta ja Serbiasta", kertoo Pasi Ikola.

"Työtehtäväni ovat todella monipuolisia. Huolehdin muun muassa työntekijöiden sisäänotosta ja perehdyttämisestä, työlupien laadinnasta ja pätevyyksien varmistamisesta, työntekijöitä ja eri urakoita koskevasta viranomaisraportoinnista, mutta myös asumisesta ja itse työskentelyolojen kunnosta. Varmistan myös, että alihankkijat ja kumppaniyritykset ovat hoitaneet velvoitteensa moitteettomasti. Työtehtäviin ja -paikkaan liittyvien riskien minimointi on ykkösasia, teemmekin viikottain ns. safety walk'eja eli työturvallisuuskierroksia alueella. Ratkon myös monenmoisia ilmi tulevia käytännön ongelmia. Hanke on sujunut hienosti, organisaatio on sopivankokoinen ja joustava", Pasi jatkaa.

Marraskuun alussa tilaajalle luovutettava projekti merkitsee Inspectalle paljon. Se opettaa kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelyä, lisää Inspectan HSE-palvelujen tunnettuutta ja tuottaa merkittäviä yhteistyökontakteja tulevaisuutta varten.

Kuva: Linde / Johann Bauer