22 joulukuuta 2015

Inspecta on mukana Metsä Groupin biotuotetehtaalla ensimmäisestä paalusta lähtien

Mistä biotuotetehtaassa on kyse?

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Äänekoskelle metsäteollisuuden historian suurinta investointi Suomessa. Biotuotetehdashankkeen kokonaisinvestointi on 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua, josta 800 000 tonnia on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuusellua. Havusellu päätyy vientiin pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa muita biotuotteita, sähköenergiaa runsaasti yli oman tarpeensa sekä esimerkiksi mäntyöljyä ja tärpättiä. Biotuotetehtaan kaikki sivuvirrat on tarkoitus hyödyntää tehtaan ympärille syntyvässä eri yritysten muodostamassa ekosysteemissä.

Biotuotetehtaan suunnittelun keskeisiä kriteerejä ovat olleet ympäristövaikutusten minimointi, pieni veden ominaiskulutus sekä korkea energia- ja materiaalitehokkuus. Tehtaan käyttämä puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

Mitä Inspecta tekee Metsä Groupin biotuotetehtaalla?

Inspecta on ollut mukana Metsä Groupin projektissa heti biotuotetehtaan rakentamisen alusta saakka, jo paalutusvaiheessa, jolloin mittaamme kohteessa koepaalut. Varsinaisista tuotantopaaluista Inspecta mittaa 1 % paalujen kantavuuden ja ehjyyden varmistamiseksi.

Asiakkaan näkökulmasta paalumittaukset kertovat paalujen kantavuuden, jotta yläpuoliset rakenteet voidaan rakentaa paalujen varaan. Paalutusurakoitsija saa mittauksissa tiedon siitä, että paalut on lyöty asianmukaisesti ja tarkasti. Laadukas paalutustyö on myös urakoitsijan etu/kaikkien etu.

Inspectan palvelut on tilannut Lujabetoni Oy, joka toimii biotuotetehtaan rakentamisessa pääurakoitsijana paalutusten osalta. Varsinaisen paalutuksen lyöntipaalujen osalta tekee Niskasen Maansiirto Oy ja Maasto Seppo Oy.

Inspecta turvaa tietä Äänekoskelle

Koepaalutusten lisäksi Inspecta on vahvasti mukana myös Äänekosken biotuotetehtaan tarvitsemien kuljetusväylien kunnon selvittämisessä. Inspecta tarkastaa rautatietunneleita, jotka silmämääräisesti yleistarkastuksina ja joissakin tapauksissa erikoistarkastuksina. Tarkastelussa ovat tunneleiden rakenteet ja varusteet. Rakenteiden kunto kartoitetaan ja varusteet inventoidaan.

"Tunnelit kuuluvat Liikenneviraston ylläpitämiin taitorakenteisiin ja Inspecta täydentää viraston taitorakennerekisteriä, jonka avulla se pystyy kohdentamaan määrärahoja ja korjauksia kiireellisimpiin kohteisiin. Tarkastustieto mahdollistaa oikean työjärjestyksen ja rahankäytön optimoinnin,” kertoo Inspectan aluepäällikkö Jani Perttunen.

"Mikä projektissa oli haastavin vaihe? ”Rautatietunnelit ovat erilaisten taitorakenteiden tarkastusympäristöistä kaikkein haastavimpia. Pelkästään rata-alueella työskentely sisältää monia haasteita ja on erittäin tarkoin säädeltyä toimintaa. Kyseinen rataosuus on lisäksi erittäin vilkasliikenteinen, joten ratatyölupia ei myönnetä kuin junien väleihin, jolloin työvuoroiksi täytyi valikoida kaikkein hiljaisimmat ajanjaksot eli yleensä viikonloppuyöt,” kertoo Perttunen.

Kuvalähde: Metsä Group

Sivu luotu: 12 marras 2015