21 maaliskuuta 2017

Inspecta on myöntänyt ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:lle ISO/IEC 27001-tietoturvasertifikaatin

Lehdistötiedote 21.3.2017, julkaisuvapaa heti

M-Filesille ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

Inspecta on myöntänyt ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:lle ISO 27001
-sertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että M-Files huolehtii tietoturvasta sekä panostaa riskien hallintaan.

M-Files Oy noudattaa tarkkoja prosesseja taatakseen asiakkailleen tietoturvallisia palveluita ja ratkaisuja. Tästä osoituksena on Inspectan myöntämä ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti M-Filesin pilvipalveluille. Pilvipalvelut kattavat niin toimitukset kuin asiakastuen M-Filesin pilvipohjaisille tiedonhallinnan ratkaisuille ja palveluille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että M-Files ohjaa ja varmistaa, että tietoturvallisuuskäytäntöjä noudatetaan kaikissa pilvipalveluita koskevissa toiminnoissa läpi koko organisaation.

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee tietoturvallisuuden hallinta- ja johtamisjärjestelmän vaatimukset. Sertifiointi osoittaa, että organisaatio johtaa ja hallinnoi systemaattisesti tietojensa turvaamista pitääkseen ne virheettöminä, helposti käytettävissä ja hyvin suojattuina. Sertifiointi edellyttää virallisen auditoinnin, jossa arvioidaan, että vastaako järjestelmä standardin vaatimuksia. M-Filesin pilvipalveluiden tietoturvallisuuden hallinta- ja johtamisjärjestelmän auditoi ja sertifioi Inspecta.

"ISO 27001 -sertifikaatti on osoitus asiakkaillemme, että he voivat luottaa palveluidemme turvallisuuteen. Noudatamme tarkkoja turvallisuusprosesseja ja toimintatapoja niin tiedon suojaamisessa kuin myös tiedon käsittelyssä. Vuonna 2016 pilvipalveluidemme myynti kasvoi 220 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja sertifikaatti on varmistus asiakkaillemme pilvipalveluidemme turvallisuudesta", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

"Sertifikaatin avulla yritykset voivat luotettavasti osoittaa, että yrityksissä noudatetaan tiukasti tietoturvallisuuden johtamiseen ja hallintaan liittyviä vaatimuksia ja standardeja. Täyttämällä kansainvälisen ISO 27001 -standardin vaatimukset palveluiden ja ratkaisujen toimittajat voivat selkeästi todistaa, että tietoturva on heille yksi tärkeimmistä asioista yrityksen toiminnan kannalta", kertoo Inspectan tuotepäällikkö Jyrki Lahnalahti.

M-Filesille on aiemmin myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti: M-Filesin tiedonhallintaohjelmistot ja -tuotteet sekä niihin liittyvät palvelut suunnitellaan, kehitetään ja toimitetaan ISO 9001:2015 -sertifioidun laadunhallintajärjestelmän avulla. Lisäksi julkishallinnon tarpeisiin kehitetty M-Files Asianhallinta -tietojärjestelmätuote on SÄHKE2-sertifioitu.

Lisätietoja

M-Files Oy

Miika Mäkitalo, toimitusjohtaja, puh. 045 205 3253, miika.makitalo@m-files.com
Jani Räty, Senior Manager, Compliance and Security, puh. 050 436 9006, jani.raty@m-files.com
Joona Heikkinen, Associate Director, puh. 050 342 3691, joona.heikkinen@m-files.com

Inspecta Sertifiointi Oy:

Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö, puh. 0400 571 892, Jyrki.Lahnalahti@inspecta.com