14 syyskuuta 2017

Inspecta Sertifiointi Oy sai kansainvälisen tuen NDT-testaajien sertifioinnille

International Committee for Non Destructive Testing (ICNDT) on hyväksynyt Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilösertifiointielimen MRA Schedule 2 -rekisteriin. ICNDT MRA Schedule 2 luettelee ne ISO 9712 -standardin mukaiset NDT-testaajien sertifiointeja myöntävät henkilösertifiointielimet, jotka täyttävät ICNDT:n asettamat rekisteröintivaatimukset.

Käytännössä hyväksyntä tarkoittaa sitä, että Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämät ISO 9712 NDT-testaajien sertifioinnit ovat kansainvälisesti tunnustettuja. ICNDT:n MRA rekistereihin kuuluvat NDT-yhdistykset ja sertifiointielimet ovat velvollisia tunnustamaan Schedule 2 rekisteröityjen sertifiointielinten myöntämät sertifioinnit. Näin ollen Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämillä NDT-testaajien sertifioinnilla on korkein mahdollinen tuki takanaan.

Inspecta Sertifiointi Oy:llä on ollut ko. hyväksyntä voimassa jo ennestään. ”MRA Schedule 2 rekisteröintivaatimukset olivat päivittyneet ja sen myötä mm. akkreditointielimen suorittamille arvioinneille asetettiin tarkempia vaatimuksia, jotka huomioitiin akkreditointimme uudelleenarvioinnin yhteydessä”, kertoo henkilösertifioinnin liiketoimintapäällikkö Heikki Myöhänen.

”Vaatimukset akkreditoinnin arvioinnille ovat sellaiset, että Suomesta on erittäin vaikeaa löytää riittävän pätevää ja riippumatonta teknistä arvioijaa. Yhteistyössä FINASin kanssa pystyimme vaatimukset täyttämään ja siten säilyttämään asemamme kansainvälisesti tunnustettuna henkilösertifiointielimenä.”

International Committee for Non Destructive Testing (ICNDT) on voittoa tavoittelematon, rikkomattoman koetuksen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää NDT-tutkimusta ja -toimintaa yhdessä eri NDT-yhdistysten kanssa kansainvälisellä tasolla. Organisaatio on yhdistysten ylin päättävä elin. Yhdistys hyväksyy sertifiointielimiä NDT-sertifiointi ja -henkilösertifiointi toimijoiksi listaamalla ne tunnistettujen toimijoiden listalle, Multilateral Recognition Agreement (MRA).