18 huhtikuuta 2016

Inspecta Sertifiointi Oy sai tyyppihyväksyntälaitoksen pätevyyden

Ympäristöministeriö myönsi Inspecta Sertifiointi Oy:lle 15.4.2016 tyyppihyväksyntälaitoksen pätevyyden betoniteräksille ja betoniteräsverkoille. Täten Inspecta voi jatkossa tehdä oheisen tyyppihyväksyntämerkin käyttöön oikeuttavia tyyppihyväksyntäpäätöksiä näille tuotteille. Tyyppihyväksyntä tulee korvaamaan tähän asti käytetyn betoniterästen FI-merkin.

Suomessa tyyppihyväksynnällä voi osoittaa viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi käyttää. Tuotteeseen kiinnitetty tyyppihyväksyntä -merkki osoittaa, että tuote täyttää sitä koskevan suomalaisen tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Tyyppihyväksynnässä vaaditaan laaja tyyppitestaus ulkopuolisessa akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja sen käyttö perustuu tuotehyväksyntälakiin. Betoniteräksiä koskevat vaatimukset on esitetty asetuksessa ”Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä 126/2016”

Lisätietoja myös Inspectan sivulla Tyyppihyväksyntä.

LISÄYS 24.8.2016:

Ympäristöministeriö myönsi Inspecta Sertifiointi Oy:lle 15.8.2016 tyyppihyväksyntälaitoksen pätevyyden palo-oville ja paloikkunoille. Inspecta voi nyt tehdä tyyppihyväksyntäpäätöksiä näille tuotteille sekä aiemman päätöksen mukaan myös betoniteräksille ja betoniteräsverkoille. 

Lisätietoja 

Matti Järvi

358405046932

Aki Viinikainen 

0505409201