2 syyskuuta 2014

Inspectalle jalansija teollisuuden testauksiin Puolassa

Pohjois-Euroopan testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluiden markkinajohtaja Inspecta laajeni Puolaan testaus- ja diagnostiikkayhtiö EPTSiLin yritysoston myötä. Puolan keskeinen sijainti ja EU:n kuudenneksi suurin talous luovat Inspectalle ja sen asiakkaille merkittäviä toimintamahdollisuuksia.

Yritysosto jatkaa Inspectan strategista laajentumista Itämeren ympärillä, jossa se on tähän asti toiminut seitsemässä eri maassa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Inspecta-konsernin liikevaihto on yli viisinkertaistunut ja henkilöstömäärä nelinkertaistunut. Palveluvalikoima on viimeisten vuosien aikana laajentunut erityisesti kiinteistösektorilla. EPTSilin yritysosto vahvistaa edelleen Inspectan vahvaa teollisuuspalvelutoimintaa.

EPTSiL ("Energomontaz-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" Spółka z o.o.) on ainetta rikkoviin ja rikkomattomiin (DT- ja NDT-) hitsausmateriaalitestauksiin erikoistunut yritys. Varsovassa pääkonttoriaan pitävä yritys toimii 100 työntekijän voimin kymmenellä eri paikkakunnalla Puolassa. Ensimmäisenä paikallistoimijana EPTSiL muodostaa perustan Inspectan kasvulle massa.

Puolan 38 miljoonan asukkaan, vahvan teollisen perustan ja ammattitaitoisen työvoiman myötä maa tarjoaa Inspectalle merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Paikallistoimijuus Puolassa tuo mahdollisuuksia myös Inspectan muille markkinavetoisille palveluille. Lisäksi monilla Inspectan asiakkailla on jo valmistustoimintaa Puolassa, joten yritysosto edistää heidän parempaa palvelemistaan.

“Puola on läpikotaisin uudistanut infrastruktuurinsa suurilta osin EU:n rahoituksella liityttyään EU:hun vuonna 2004.  Lähitulevaisuudessa isoja investointeja tullaan tekemään etenkin energiasektorille, jossa Puolan voimalaitosten tasoa tullaan nostamaan tai laitokset tullaan kokonaan uusimaan.  Näemme täten suurta potentiaalia Puolan markkinoissa”, kertoo Inspecta-konsernin toimitusjohtaja Kari Aulasmaa.

Polimex-Mostostal SA -konsernin omistuksessa ollut EPTSiL on tähän saakka pääasiassa palvellut sisäisesti muita Polimex-Mostostal -konsernin yrityksiä, mutta sillä on myös ulkoisia asiakkaita sekä Puolassa että ulkomailla. Puolassa testaus on isoissa teollisuusyrityksissä pääosin suoritettu yrityksen sisäisenä operaationa. Maassa on myös joitakin pieniä testausyrityksiä, jotka palvelevat muiden yritysten paikallisia tarpeita. EPTSiLin resurssit ja asema markkinoilla sekä Inspectan laadukkaat testauspalvelut ja kansainvälinen ulottuvuus yhdistyvät Inspectalle lupaavaksi kasvumahdollisuudeksi.