11 maaliskuuta 2014

Inspectalle oikeus FSSC-sertifikaattien myöntämiseen

Uusi elintarviketurvallisuusstandardi FSSC 22000 soveltuu joustavasti sekä teollisuuden että sen asiakkaiden tarpeisiin, ja sen suosio kasvaakin maailmalla hyvin nopeasti. Inspecta Sertifiointi on saanut Food Safety System Certification (FSSC) Foundation:ltä oikeuden FSSC-sertifikaattien myöntämiseen sekä elintarvike- että elintarvikepakkausalalle.

FSSC:n nopeasti kasvanut suosio kertoo sen soveltuvuudesta sekä teollisuuden että sen asiakkaiden tarpeisiin. FSSC-sertifiointien määrä kasvaa selkeästi muita elintarviketurvallisuusstandardien mukaisia sertifiointeja enemmän.FSSC:n etuna on mm. joustavuus kunkin yrityksen tarpeisiin.

FSSC 22000 on Global Food Safety Initiativen (GFSI) hyväksymä järjestelmä. ”Tämä tarkoittaa sitä, että FSSC hyväksytään periaatteessa samanveroisena mm. British Retail Consortiumin (BRC) ja International Food Standardin (IFS) rinnalla. ISO 22000 -standardin ongelmana on ollut tällaisen hyväksynnän puute”, kertoo pääarvioija Liisa Paaso.

FSSC 22000 perustuu ISO 22000 -standardiin sekä alakohtaisiin hyvien tuotantotapojen standardeihin. Mikäli yritys haluaa vaihtaa ISO- tai BRC-sertifiointinsa FSSC-sertifiointiin, siirtyminen on helppoa. ISO 22000:een verrattuna vaatimukset tarkentuvat jonkin verran ja BRC:hen verrattuna vaatimuksiin tulee lisää joustoa.

Lisää FSSC 22000 -järjestelmästä voi lukea osoitteesta:www.fssc22000.com.

Lisätiedot

Elintarvikeala 
Liisa Paaso 
etu.suku@inspecta.com

Elintarvikepakkausala 
Tuulikki Lammi
etu.suku@inspecta.com