3 joulukuuta 2020

Jatkossa Suomessa tehdyt pätevyyskoulutukset kelpaavat myös ulkomailla

Vuosittain yli 400 000 suomalaista työntekijää suorittaa pakollisen pätevyyskoulutuksen

 
Suomalainen pätevyyskoulutus on keskellä murrosta. Pätevyyskoulutus muuttuu eurooppalaisen mallin mukaisesti sertifioiduksi ja samalla koulutus siirtyy kokonaan verkkoon muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Korona nopeutti väistämätöntä muutosta, sillä pandemian estettyä luokkahuonekoulutukset työantajilla on ollut haasteita hoitaa henkilökuntansa pakollisia pätevyyskoulutuksia. Nyt kansainvälisesti sertifioitu pätevyys voidaan suorittaa itsenäisesti verkossa. Ilman virallista pätevyyskoulutusta työntekijä ei välttämättä pääse suorittamaan työtehtäviään. Ongelmia voi tulla myös vahinkotilanteiden vakuutuskorvausten osalta. 
 
Yli kaksi miljoonaa suomalaista työntekijää on suorittanut kotimaisen pätevyyskoulutuksen. Monet työelämässä tarvittavista korteista ja sertifikaateista ovat lakisääteisiä tai useiden eri vaatimusten mukaisia. Korteilla ja sertifikaateilla osoitetaan ammatissa tarvittava osaaminen ja parannetaan työturvallisuutta. Ilman virallista pätevyyttä työntekijä ei välttämättä pääse työmaalle. Vahinkotilanteissa myös vakuutusten voimassaolo on usein liitetty työntekijän suorittamiin pätevyyskouluksiin. Virallisia pätevyyksiä, kuten esimerkiksi Työturvallisuus- ja Sähkötyöturvallisuuskoulutukset, suoritetaan Suomessa vuosittain satoja tuhansia. Pelkästään Työturvallisuuskortin on suorittanut noin miljoona henkilöä. 
 
Jatkossa kansainvälisten suomalaisyritysten tarvitsemat pätevyyskoulutukset kelpaavat myös ulkomailla
 
Pätevyyskoulutuksiin on liittynyt muutama hiljaisesti hyväksytty ongelma. Suomessa on eri tahojen hyväksymänä varsin kirjava valikoima eri tehtäviin liittyviä pätevyyksiä. Koulutusten taso on vaihteleva eikä niitä valvota systemaattisesti. Lisäksi Suomessa ei ole tähän saakka ollut lainkaan laajaa eri pätevyydet kattavaa pätevyysrekisteriä, josta voisi luotettavasti vahvistaa henkilön osaamisen. Kansainvälisten suomalaisyritysten kustannuksia on lisännyt moninkertainen koulutus, sillä suomalaiset pätevyydet eivät ole voimassa muissa maissa.
 
 – Ongelmat on tehty ratkaistaviksi. Nyt pätevyyskoulutusten sertifiointiyhtiö Kiwa Inspecta ja koulutusyhtiö Soprano ovat allekirjoittaneet virallisia pätevyyskoulutuksia koskevan yhteistyösopimuksen. Jatkossa Sopranon tytäryhtiöt MIF ja Tieturi organisoivat verkossa toteutettavat pätevyyskoulutukset. Kiwa Inspecta vastaa pätevyyksien sertifioinnista, koulutuksen laadunvalvonnasta ja kansallisen pätevyysrekisterin ylläpidosta, Sopranon vt. toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi kertoo.
 
 – Tieturi ja MIF pystyvät nyt tarjoamaan ainoana Suomessa kansainvälisesti vertailukelpoisia, sertifioituja pätevyyksiä kokonaan verkkokoulutuksena, Lautanen-Nissi huomauttaa. 
 
Korona-pandemian takia pätevyyskoulutuksia ei ole voinut järjestää luokkahuonetoteutuksella
 
Korona on iskenyt myös pätevyyskoulutuksiin. Pandemian takia luokkahuonetoteutukset ovat jäissä. Webinaareilla tilannetta on yritetty parantaa, mutta niiden ongelma on se, että työntekijät ovat sidottuna tiettyyn kellonaikaan. Verkkokoulutuksessa työntekijä pystyy suorittamaan itsenäisesti sekä hänelle itselleen että työnantajalle sopivana aikana.
 
 – Nyt tapahtuneen muutoksen ansiosta organisaatiot voivat jatkossa hankkia kaikki viralliset ja kansainvälisesti vertailukelpoiset pätevyydet yhdestä paikasta, tasalaatuisesti ja voivat aina tarvittaessa tarkistaa pätevyydet luotettavasti kansallisesta rekisteristä. Verkkokoulutuksen ansiosta koulutus on ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton. Yritykselle verkkokoulutus on kustannustehokasta, sillä henkilökunnan ja esimiesten aikaa sekä matkakulut säästyvät, Lautanen-Nissi toteaa. 
 
– Kiwa Inspectan ja Sopranon yhteistyö takaa sen, että verkkokoulutukset ovat vaikuttavia ja vaatimusten mukaisia. Yhteistyömme on kansainvälisesti merkittävää toimintaa, joka laajentaa koulutusosaamista muuallekin Eurooppaan, kertoo toimitusjohtaja Mikko Törmänen Kiwa Inspectalta. 
 
– Verkkokurssi on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti tietokoneella tai puhelimella. Selkeillä ja vakioiduilla koulutuksilla oppiminen tapahtuu nopeasti ja todistettavasti. Verkkokoulutuksessa testataan koulutuksen omaksuminen välitehtävillä ja loppukokeella. Suoritetusta kurssista saa pätevyyden osoittavan kortin ja sen voi lisätä ansioluetteloon, Törmänen jatkaa. 
 
Tyypillisesti verkkokoulutuksen kesto on 3–5 tuntia ja virallinen pätevyys on voimassa 5 vuotta 
 
Ensi vaiheessa MIF.fi ja Tieturi.fi -verkkopalvelussa voi suorittaa Työturvallisuuskurssin (työturvallisuuskoulutuksen suorittaa valtakunnallisesti arviolta 200 000 henkilöä vuodessa), Tulityökurssin, European Hot Work Certificate (tulityön turvallisuuskoulutuksen suorituksia noin 75 000 vuodessa), Sähkötyöturvallisuuskortin, Electrical work safety training (20 000), Trukkikortin (20 000), Teollisuusnosturikoulutuksen (10 000), Henkilönostinkoulutuksen, Telinetyöturvallisuus-koulutuksen, Putoamissuojainten tarkastajakoulutuksen, Nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutuksen, Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus, Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksen, Säiliö- ja suljetun tilan työ -koulutuksen, Työturvallisuuskurssin, Työsuojelun peruskurssin, Työsuojelulainsäädännön perusteet -koulutuksen, Räjähdysvaarallisten tilojen (ATEX) turvallisuuskoulutuksen ja Energiatehokkuuskoulutuksen. 
 
Lisäksi MIF.fi ja Tieturi.fi -verkkotarjonnassa on valittavana useita lyhyitä perehdytyskoulutuksia, kuten Työmatkaturvallisuuskoulutus, Korkealla työskentelyn vaarat -koulutus, Vaarojen tunnistaminen -koulutus, Toiminta hätätilanteessa ja poistuminen -koulutus, Henkilösuojaimet ja niiden käyttö -koulutus, Kone- ja laiteturvallisuus -koulutus sekä Työsuojelutarkastukseen valmistautuminen -koulutus. Useita kursseja on saatavissa suomen lisäksi myös englanniksi.
 
Allekirjoitustilaisuuden kuvassa henkilöt vasemmalta lukien takarivissä: Kiwa Inspecta toimitusjohtaja Mikko Törmänen, Kiwa Inspecta maajohtaja Jussi Ojanen, Soprano Oyj perustaja Arto Tenhunen, Kiwa Inspecta operatiivinen johtaja Maarit Pihl. Eturivissä allekirjoittamassa: Kiwa Inspecta toimitusjohtaja Jani Pihl, Soprano Oyj vt. toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi.
 
Lisätietoja:
 
Pauliina Lautanen-Nissi
Soprano, vt. toimitusjohtaja
puh. 050 3516 277
 
Jani Pihl
Kiwa Inspecta, toimitusjohtaja
puh. 044 2846 759 
 
Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit, ammattitutkinnot ja pätevyydet verkossa, verkon yli tai perinteisesti. Yhtiön digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli. Palvelemme seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta.  Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
 
Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi 
 
Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoista (TIC). Sertifiointi-, tarkastus-, testaus-, koulutus- ja teknologiapalvelumme synnyttävät luottamusta asiakkaidemme tuotteisiin, palveluihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin. Toimimme useilla eri toimialoilla, ne vaihtelevat rakentamisesta ja energiantuotannosta juomaveteen, terveydenhuoltoon ja elintarvike-, rehu- ja maatalousalaan. Asiantuntija-aloihimme sisältyvät johtamisjärjestelmät, yrityksen sosiaalinen vastuu ja testaukset, muiden muassa. Asiakkaamme toimivat mm. tuotanto- ja prosessiteollisuudessa, palvelualoilla, julkisten ja yksityisten paikallispalveluiden aloilla sekä hallituksissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kiwa työllistää yli 4 600 henkilöä yli 100 toimipaikassa yli 40 maassa, pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lisätietoa Kiwasta.