26 syyskuuta 2018

Jatkuvuudenhallinnan sertifikaatti viestii asiakkaille luotettavuutta

Telia avasi keväällä 2018 Helsingin Pitäjänmäelle datakeskuksen, jonka alkusuunnittelusta lähtien otettiin huomioon jatkuvuudenhallinnan vaatimukset. Sertifiointi on hyvin olennainen asia keskuksen asiakkaille, joista moni osaa jo vaatia jatkuvuudenhallinnan sertifikaattia palveluntarjoajiltaan. Datakeskuksen omistajan lisäksi myös kiinteistön rakentajat ja henkilökunta ovat hyötyneet Kiwa Inspectan myöntämästä sertifikaatista.

Telia Finlandissa työskentelee 3500 henkilöä. Heistä vain harvan työpaikka on kuitenkin Pitäjänmäelle keväällä 2018 avatussa datakeskuksessa, sillä kiinteistö ja siellä pian sijaitsevat 200 000 palvelinta eivät tarvitse paljoakaan ihmisten valvontaa. Tärkeintä keskuksessa on turvallinen, jatkuvasti toimiva sekä mahdollisimman nopea tiedonsiirto.

– Jatkuvuudenhallinnan standardi oli ohjenuoranamme jo Pitäjänmäen rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Asiakkaidemme tarpeet ovat luonnollisesti kaikista tärkein asia, ja niistä keskeisimpiä ovat luotettavuus ja toiminnan jatkuvuus. Nämä ominaisuudet meillä on, ja voimme asian nyt vakuuttaa ja todentaa asiakkaillemme Kiwa Inspectan myöntämän ISO 22301 sertifikaatin avulla, kertoo laatujohtaja Minna Söderström Telialta.

Hyvä sparraaja auttaa sertifiointiprosessissa

Datakeskukset ovat nykyaikaisen digitaalisen liiketoiminnan kivijalkoja. Satamat ovat välttämättömiä laivaliikenteelle ja lentokentät lentoliikenteelle. Samalla tavalla datakeskukset ovat välttämättömiä modernien verkostojen toiminnalle. Siis ihmisille, yrityksille ja kaikille muillekin yhteisöille.

– Sertifiointiprosessi oli meidän tapauksessamme 15. kuukauden intensiivinen projekti, joka oli kuitenkin kaiken siihen käytetyn ajan arvoista. Ylin johtomme oli hyvin sitoutunut prosessiin, joten sieltä saimme tukea koko projektin ajan. Kiwa Inspecta toimi sertifiointiprosessissa hyvänä sparraajanamme, kiitteleee Söderström.

sertifiointi_sertifikaatti_jatkuvuudenhallinta
Telia Helsinki Data Center vastaanotti jatkuvuudenhallinnan ISO 22301- ja tietoturvallisuuden ISO 27001 -sertifikaatit Helsingissä 24.9.2018. Sertifikaatit vastaanottivat Data Centerin johtaja Pasi Sutinen sekä Telia Finlandin toimitusjohtaja Stein-Erik Vellan. Sertifikaatin luovuttivat Kiwa Inspectan ISO 22301-tuotepäällikkö Jarkko Puistovirta, Inspecta Sertifioinnin toimitusjohtaja Mikko S. Törmänen ja Telian asiakkuudesta vastaava pääarvioija Heikki Hellstén. 

Jatkuvaa kehittämistä myös sertifioinnin jälkeen

Entä millaisiin konkreettisiin asioihin standardissa on vaatimuksensa eli millaisiin asioihin sen myötä päästään kiinnittämään huomiota?

– Standardin erityispiirteenä on liiketoiminnan vaikutusanalyysi, jonka avulla prosessien jatkuvuuden suunnittelu ja toimenpiteiden priorisointi voidaan toteuttaa tehokkaasti. Lisäksi standardi ohjaa tietoteknisten järjestelmien palautumissuunnittelua, kertoo Kiwa Inspectan tuotepäällikkö Jarkko Puistovirta, joka kuului Telian sertifiointiprosessin arviointitiimiin.

Myös Telialla koettiin, että standardi tarttuu konkreettisiin ja merkityksellisiin asioihin. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän rakentamisessa oli useita tärkeitä vaiheita. Liiketoiminnan vaikutusanalyysilla arvioitiin datakeskuksen kriittiset toiminnot ja riskienarvioinnin avulla tunnistettiin ja arvioitiin merkittävimmät datakeskusta uhkaavat jatkuvuusriskit.

– Lisäksi jatkuvuuden hallinnan menettelyt kuvattiin jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmiin. Niiden pohjalta keskuksen toiminta saadaan mahdollisissa ongelmatilanteissa palautettua nopeasti ennalleen. Jo prosessin alusta alkaen mukana oli myös jatkuvan kehittämisen periaate, jota noudatetaan keskuksen toiminnassa edelleen, jatkaa Söderström.

Palautetta ja kehitysehdotuksia

Telian Heli Heinonen toimi projektikoordinaattorina Pitäjänmäen datakeskuksen jatkuvuudenhallinnan sertifiointiprojektissa. Hän kiittelee Kiwa Inspectaa siitä, että se toimi läpi sertifiointiprosessin Telian aktiivisena tukena.

– Sekä sertifikaattihakemuksen laatimisvaiheessa että auditoinnin ensimmäisessä vaiheessa saimme arvokasta palautetta siihen mennessä tekemistämme toimenpiteistä. Lisäksi saimme vahvistusta ja ohjausta tekemisemme oikeasta suunnasta. Erityisesti auditoinneista saadun palautteen ja kehittämisehdotukset näemme arvokkaina neuvoina toimintamme tason parantamisessa, kertoo Heinonen.

– Yhteistyö Kiwa Inspectan kanssa sujui erinomaisesti prosessin aikana. Vuoropuhelu oli joustavaa ja avointa. Olemme erittäin tyytyväisiä Kiwa Inspectaan sertifiointikumppaninamme.

 

Hallintajärjestelmiä myös muille liiketoiminta-alueille

Heinosen mukaan Telia Finland sai tästä sertifiointiprojektista arvokasta kokemusta ja ymmärrystä tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallintajärjestelmien rakentamisesta.

– Näkemyksemme hallintajärjestelmistä ja niiden vaikuttavuudesta kasvoi ja uskommekin voivamme hyödyntää oppimaamme myös muilla liiketoiminnan osa-alueillamme, kertoo Heinonen.

Sertifikaattien avulla Telia viestii asiakkailleen, että sen tietoturva ja jatkuvuuden hallinnan taso ovat riippumattoman, ulkopuolisen tahon toimesta arvioituja, ja täyttävät kansainvälisten ISO-standardien vaatimukset.

– Sertifikaatein pystymme osoittamaan asiakkaillemme, että yritysten ja yhteiskunnan kannalta elintärkeät IT-järjestelmät, joita datakeskukseemme sijoitetaan, pyörivät keskuksessa aina turvallisesti ja keskeytyksettä.

Myös Jarkko Puistovirta muistuttaa jatkuvuudenhallinnan standardin kytkeytymisestä yritystoiminnassa niin turvallisuuteen kuin taloudellisuuteenkin.

– Standardin käyttäminen tehostaa liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa ja sen avulla erilaiset jatkuvuussuunnitelmat saadaan koulutettua ja harjoiteltua systemaattisesti. Näin toimintatavat erilaisten häiriötilanteiden varalle hioutuvat tehokkaiksi prosesseiksi, joiden myötä kehitetään myös henkilöstön turvallisuutta sekä saada merkittäviä säästöjä tärkeimpien toimintojen nopean jatkumisen avulla, muistuttaa Puistovirta.

Lisätietoja

Janne Helenius
Tuotepäällikkö
Kiwa Inspecta
P. 040 643 2864
janne.helenius@kiwa.com

Teksti: Kai Tarkka
Copyright: Kiwa Inspecta