5 marraskuuta 2015

Joskus voimien mittailu on välttämätöntä

Inspecta tunnetaan monipuolisista tarkastus-, mittaus- ja kalibrointipalveluistaan. Jälkimmäiseen kuuluvat myös aineenkoetuskoneiden kenttäkalibroinnit, joita vaaditaan eri teollisuudenaloilla niin metalli-, betoni- kuin puutuotevalmistuksessa. Aineenkoetuskoneilla kuormitetaan ja rasitetaan koekappaletta eri tavoin vaikuttavin voimin: puristamalla, taivuttamalla, vetämällä tai väsyttämällä saadaan selville erilaisia tuotteen lujuusominaisuuksia. Kyse on ns. voimanmittauksesta.

Teollisuudelle testaaminen voimanmittauksin on olennainen osa tuotteiden kehitystyötä ja laadunvalvontaa. Erilaiset säännökset tai laatuvaatimukset voivat edellyttää tuotteilta tarkasti määriteltyjä ominaisuuksia. EU:n myötä tuote- ja valmistusstandardointia on lisätty merkittävästi, tavoitteena muun muassa tuoteturvallisuuden parantaminen. Sertifioiduilla ja CE-merkityillä tuotteilla on myös helpompi liikkuvuus EU:n alueella.

Kalibrointi takaa jäljitettävyyden

"Voimia mittaavien laitteiden on oltava kalibroituja testaus- ja mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseksi", kertoo tarkastusinsinööri Jouni Pesonen Inspecta Tarkastus Oy:n Mittauslaitteet-toimialalta. Pesosen mukaan mittaustuloksille olennainen jäljitettävyys toteutuu ajantasaisin ja säännöllisin kalibroinnein. Kalibroinnissa yksilöidyn mittalaitteen antamaa lukemaa verrataan referenssinä käytettävän ns. mittanormaalin ilmoittamaan arvoon, jolloin selviää, miten paljon laite näyttää väärin. Inspectan mittaustulokset ovat jäljitettävissä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin, joiden mittausepävarmuudet ovat tiedossa. Mittausepävarmuutta tuovat mm. mittausolosuhteet ja ympäristö, mittauksia suorittava henkilö sekä laitteen suorituskyky.

Inspecta on suorittanut aineenkoetuslaitteiden kalibrointeja vuodesta 2007 lähtien. Ensimmäiset kalibrointikohteet sijaitsivat betoniasemilla, mistä toiminta on laajentunut lähes kaikille teollisuuden aloille. Asiakaskunta koostuu pienistä pajoista aina suuriin tehdaslaitoksiin, uusimpana tulokkaana ovat autokorjaamot. Kalibrointeja tehdään myös aineenkoetukseen erikoistuneiden laboratorioiden laitteille. Mitattavat voimat ovat pienimmillään newtoneita ja suurimmillaan tuhansia kilonewtoneita.

Useita standardeja

Inspecta suorittaa aineenkoetuslaitteiden kalibrointeja asiakkaille kentällä koko Suomessa sekä myös omalle voimanmittauslaboratoriolleen Vantaalla. Pesonen kertoo tyypillisen voimanosoituksen kalibroinnin asiakkaan tiloissa kestävän puolesta päivästä päivään yhtä aineenkoetuskonetta kohden, toimittaessa standardin EN7500-1 mukaisesti. Voimanosoituksen lisäksi voidaan kalibroida koneessa oleva taipuman mittauslaite. Standardin SFS-EN 12390-4 mukaisessa betonintestauskoneen kalibroinnissa mitataan voimanosoituksen lisäksi koneen muita ominaisuuksia, SFS-EN 376 mukaisessa kalibrointilaboratoriossa kalibroidaan voima-antureita.

Kalibroinnin jälkeen Inspectan tarkastaja kiinnittää koneeseen tarran, jossa on kalibrointipäivämäärä, koneen tarkkuusluokka ja kalibroidut voimanmittausalueet. Asiakas saa kalibroinnista myös todistuksen. Aineenkoetuskoneiden kalibrointiväli on yleensä yhdestä kahteen vuotta riippuen asiakkaan laatujärjestelmästä.

Riippumattomuus ja jäljitettävyys edellyttävät luonnollisesti pätevyytensä osoittanutta kalibroijaa. Inspecta Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I001, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.