11 kesäkuuta 2020

Kahdeksan ylivoimaista hyötyä sertifioidusta koulutuksesta yrityksille

Sertifioidun koulutuksen valinta on merkki vastuullisuudesta.

Asiakkaat, henkilökunta ja sidosryhmät arvioivat yrityksen toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta. Sertifiointi vähentää riskejä huomattavasti, kun tuote tai palvelu on tasalaatuinen ja vastuullisesti toteutettu. Kun yritys hankkii henkilöstölle koulutuksia, kannattaa panostaa vaikuttavuuteen, jossa sertifiointi on ratkaisuna.

 
Alla on listattu hyötyjä, joita yritys saa valitsemalla sertifioituja koulutuksia:

  1. Voidaan olla varmoja siitä, että työntekijä on saanut laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen. Jos kyseessä on ollut ensiapukoulutus, voidaan luottaa siihen, että koulutuksen sisältö on ollut kaikilla kurssin käyneillä sama ja että koulutus on antanut hyvän valmiuden toimia ensiaputilanteissa.

  2. Jos työpaikalla sattuisi työtapaturma, on sertifioitu koulutus todiste siitä, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan ja perehdyttänyt tai kouluttanut työntekijän kunnolla. Voidaan myös osoittaa, ettei tapahtuneessa ollut työnantajan laiminlyöntejä koulutuksen osalta.

  3. Sertifiointi on vaatimuksenmukaisuuden osoitus, eli koulutus täyttää sille asetetut vaatimukset, jotka ovat pakollisia esim. viranomaisohjeiden perusteella tai edellytyksenä, että yritys voi saada koulutuksesta kelakorvauksen.

  4. Helppo osoittaa henkilöstön pätevyys sekä lakisääteisten vaatimusten toteutuminen.

  5. Sertifioitu koulutus on aina viimeisimpien suositusten ja ohjeistuksien mukainen. Se ottaa huomioon viimeisimmän lainsäädännön, standardit ja hyvät käytänteet. Samalla asiantuntijat kehittävät koulutuksia pedagogisesta näkökulmasta.

  6. Työterveyden ja -turvallisuuden parantuminen työpaikalla voi johtaa myös työpoissaolojen vähentymiseen.

  7. Mielikuva ja todellisuus työnantajasta paranee. Järjestämällä henkilöstölle sertifioituja ensiapukoulutuksia, viesti on selkeä: vastuullisuus ja välittäminen ovat työnantajalle tärkeitä.

  8. Riskienhallinnasta kilpailuetua. Menestyvät yritykset reagoivat uusiin olosuhteisiin tekemällä enemmän kuin vain noudattamalla minimisäädöksiä.

Kaikki Kiwan sertifioimat Punaisen Ristin ensiapukoulutukset löytyvät nyt yhdestä paikasta. Katso kurssit ensiaputodistus.fi.