12 tammikuuta 2021

Kaivosvastuujärjestelmän todentamisen palvelut Kiwalta

Kaivosalalla toimii kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka on yleisesti alan sekä sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumi. Verkosto on kehittänyt Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi. Verkoston tavoitteena on myös jakaa tietoa ja kokemuksia alaan liittyen.

Kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat kestäviä toimintaperiaatteita niin luonnon, ihmisten kuin taloudenkin osalta. Kaivosvastuujärjestelmä kattaa kaivoksen koko elinkaaren aina kaivoksen sulkemiseen ja jälkiseurantaan asti.

Kaivosvastuujärjestelmä perustuu itsearviointiin sekä kolmen vuoden välein tehtävään todentamiseen. Itsearviointiin on kehitetty arviointityökalut, jotka ovat perusta myös todentamiselle.

Todentaminen varmistaa, että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden suorittama itsearviointi on johdonmukainen ja että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt ja sidosryhmät voivat luottaa itsearvioinnin tuloksiin.

Kiwan pätevöityneet todentajat ovat Verkoston hyväksymiä ja riippumattomia kolmannen osapuolen toimijoita.

Todentamisen tulokset raportoidaan tarkasti ja voit raportin avulla todentaa itsearvioinnin sekä kehittää toimintaasi edelleen.

Lue lisää kaivosvastuujärjestelmän todentamisesta ja tilaa palvelu tästä.

Lisätietoja Kaivosverkostosta sekä Kaivosvastuujärjestelmästä täältä löydät sivuilta www.kaivosvastuu.fi.