4 helmikuuta 2022

Kattojen lumikuorma aiheuttaa vaurio- ja sortumisriskin etenkin laajarunkoisissa halleissa

lumikuorma-katolla-content.jpg

Katoille kertyvä runsas lumi saattaa vaurioittaa kiinteistöjen kattorakenteita ja aiheuttaa jopa rakenteiden sortumia. Kiinteistönomistajien kannattaa nyt kiinnittää huomiota asiaan, sillä rakennusten turvallisuus on viimekädessä kiinteistön omistajan vastuulla. Nyt on vuoden kriittisin aika tarkkailla kiinteistöjen lumikuormaa ja poistaa katolta lunta tarpeen mukaan, muistuttaa Kiwa Inspectan kiinteistötutkimusten liiketoimintapäällikkö Johanna Holmström. Erityisen riskialttiita ovat laajarunkoiset hallit, joissa on pitkän jännevälin rakenteet. Tällaisia ovat esimerkiksi urheiluhallit, kauppaliikkeet ja tuotantorakennukset, jatkaa Holmström.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) edellyttää, että laajarunkoisen hallin omistajan on huolehdittava, että asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden turvallisuuden, ja että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää toimenpiteet ja aikataulut rakenteiden kunnon seuraamiseksi. Lain piiriin kuuluvat hallit, jotka ovat yleisön ja asiakkaiden käytössä. Laki tuli voimaan vuonna 2015 ja sen mu­kaan tarkastusten teettämisestä vastaa rakennuk­sen omistaja.

Tarkastusvelvollisuus koskee yli 1000 neliön suu­ruisia halleja, joissa kattokannattajien jänneväli on yli 15 tai 18 metriä. Lakia ei sovelleta raken­nuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien ra­kennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on rakennus­lupavaiheessa tai rakennustyönaikaisen valvon­nan aikana osoitettu. Tarkastuksessa hallille laaditaan arviointitodistus, joka sisältää mahdolliset puutteet ja korjaustar­peet sekä antaa suositukset jatkotoimenpiteille ja kunnossapidolle.

Nyt on siis oikea aika vilkaista hallin katon lumikuorman lisäksi myös arviointitodistuksen kunnossapitosuosituksiin ja varmistaa, että toimenpiteet on suoritettu suositusten mukaisesti. Rakenteiden osalta kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen silloin, kun kuntoa on arvioitava tai korjauksia suunnitellaan. Puolueettoman asiantuntija-arvion avulla korjaustyöt osataan tehdä oikein ja oikeassa laajuudessaan. Näin varmistetaan turvallinen kiinteistön käyttö.

 

Tutustu kiinteistöjen rakenteiden tutkimuspalveluihimme