11 kesäkuuta 2018

Kehittyvä työpaikka yli sadalle uudelle kiwainspectalaiselle

Kiwa Inspectan vahva kasvu näkyi jälleen vuoden 2017 henkilöstömäärän kasvuna. Vuoden lopussa henkilöstömäärämme Suomessa oli 599. Rekrytoimme uusiin tehtäviin vuoden 2017 aikana kaikkiaan 116 henkilöä, joista 55 uutta vakituiseen työsuhteeseen, 42 määräaikaiseen työsuhteeseen sekä 19 sisäistä urapolkua. Kasvutarinamme on jatkunut tämänkin vuoden puolella reippaasti niin, että toukokuun lopun henkilöstömäärä oli 645, sisältäen kausityöntekijät.

Asiantuntijaorganisaatiolle hyvin tyypillisesti keski-ikä oli korkeahko eli 44,6 vuotta. Inspectasta eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,2 vuotta, kun se Suomessa keskimäärin on 61,2 vuotta.

Keskimääräinen palvelusaika Inspectassa on 11,1 vuotta, ja pysynyt melko samalla tasolla viimeisten vuosien ajan, vaikka viiden viimeisen vuoden aikana tulleiden henkilöiden osuus onkin noin 34 %. Lähtövaihtuvuus oli vuonna 2017 edelleen hyvin maltillista, vaikka nousikin hiukan edelliseen vuoteen verrattuna.

Tyypillinen peruskoulutustaso Kiwa Inspectassa on korkea-asteen tutkinto. Kouluttautumiseen ja kehittämiseen panostettiin entistä enemmän vuoden 2017 aikana.

Sairauspoissaolojen osuus työajasta oli 2,1 % ja sairauspäiviä oli 5,4 päivää henkilöä kohden.

Naisten osuus henkilöstöstä oli 17,5 %. Sukupuolten epätasapaino johtuu teknisestä toimialastamme.

Iloitaan nykytilasta, kehitetään tulevaisuudessa

Taaksepäin katsova henkilöstötunnuslukutarkastelu osoittaa, että Kiwa Inspectassa moni asia on hyvin ja siitä kannattaa iloita. Kehittämisen pitää kuitenkin aina jatkua. Uskomme, että hyvä henkilöstökokemus tuottaa yhä paremman asiakaskokemuksen, minkä vuoksi kehitämme myös henkilöstöjohtamisen teemoja. Henkilöstöjohtamisen onnistumisen kannalta on erityisen merkityksellistä se työ, mitä esimiehet tekevät tiimeissään ja miten he luovat toimintaedellytyksiä johdettavilleen, jotta jokainen voi loistaa työssään. Suhde ei kuitenkaan ole yksipuolinen, vaan jokainen voi edesauttaa itseään loistoon toimimalla arvostavassa yhteistyössä esimiehen, kollegojen ja jokaisen kiwainspectalaisen kanssa.

Jatkamme laadukasta, turvallista ja edistyksellistä matkaamme yhdessä, tavoitteenamme tuottaa asiakkaillemme kerta kerran jälkeen parempi palvelukokemus.

Trust, quality & progress!

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös on henkilöstön tilaa ja kehitystä kuvaava raportti ja viestinnän työkalu. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuottaa trenditietoa henkilöstön strategisen johtamisen kehittämisen ja päätöksenteon avuksi. Sen avulla kuvataan henkilöstön nykytilaa, minkä perusteella voidaan löytää vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Voit tutustua vuoden 2017 henkilöstötilinpäätökseen liitteestä (PDF).

Lisätietoa: henkilöstöjohtaja Satu Kantokoski p. +358504072433