4 huhtikuuta 2014

Kiinalaiset alihankkijat valvontaan suomalaisin konstein

Suomalaisesta toimittaja-arvioinnista on tulossa uusi vientituote. Maailman suurin arviointilaitos CQC haluaa arvioida kiinalaisia yrityksiä Inspectan menetelmin.

Inspecta Sertifioinnin tapa toteuttaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia, tilaajien yhteisiä toimittaja-arviointeja herätti kiinalaisen CQC:n (China Quality Certification Centre) mielenkiinnon viime vuonna. Nyt sopimus yhteistyöstä on laadittu ja kiinalaista alihankintaa aletaan valvoa Kiinassa Inspectan Green Card -konseptin mukaisesti.

Green Card -konsepti on suurten monikansallisten yhtiöiden tunnustama ”työlupakäytäntö”, joka mittaa alihankkijoiden valmiuksia ja tuo heidän vahvuutensa suurten ostajien tietoon. Arviointi perustuu arvioitavan toimittajan etukäteen lähettämään aineistoon ja arviointikäyntiin. Arvioinnista laaditaan tarkka raportti, joka toimii myös toimittajan ”laatukorttina” asiakkaalle ja muille sidosryhmille. Jos parannettavaa on, toimittajalta edellytetään korjaavia toimia.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuista

Alihankintojen laatu vaikuttaa merkittävästi tilaajayrityksen menestykseen. Inspectan toimittaja-arvioinneista vastaava Kaj von Weissenberg kutsui yhdeksän vuotta sitten suurten yritysten päähankkijat yhteisen pöydän ääreen ja kysyi millaista laatua he haluavat toimittajiltaan. Näistä toiveista syntyi asiakaslähtöinen Green Card -laadunarviointimalli.

Malli on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Missään muualla ei tiettävästi olla kyetty löytämään kaikille tilaajille sopivia yhteisiä kriteereitä. Niiden täyttymisestä saatu tunnustus ja markkinakelpoisuus ovat kannustaneet satoja yrityksiä laadun ja fiksun tekemisen tielle Suomessa.

Miten kiinalaisten alihankkijoiden valvonta muuttuu?

Tähän saakka tilaajien on täytynyt lähettää toimittajien kelpoisuuden selvittämiseksi asiantuntijoitaan vieraille kielialueille ja tuntemattomiin kulttuureihin. Harvoin tehtävään löytyy arvioinnin ammattilaisia. Tulkit kääntävät mitä pyydetään, mutta suurin osa menettelytavoista jää arvailujen varaan. Kustannukset tällaisille käynneille ovat olleet suuret ja teho heikko.

Uusi menettely muuttaa arvioinnit ammattimaisiksi, luotettaviksi ja edullisiksi. Inspecta lukee jokaisen raportin ja tekee mahdollisen sertifiointipäätöksen Suomessa. ”Asiakirjat toimitetaan meidän vesileimapaperillamme ja tilaajat asioivat suojatussa verkkoportaalissa, jonne muilla ei ole pääsyä”, von Weissenberg kertoo. 

Von Weissenberg kävi äskettäin kouluttamassa kiinalaiset kollegansa Green Card -arviointien tekoa varten ja kokemukset yhteistyöstä CQC:n kanssa olivat erinomaiset. Von Weissenbergin mukaan suomalaisen arviointi- ja verkosto-osaamisen voidaan sanoa muodostuvan selvästi jo vientituotteeksi.  ”Voimme taata suomalaisille ostajille, että heidän tarvitsemansa tieto toimittajien kyvykkyydestä kaivetaan luotettavalla tavalla esiin. Me luotamme paikalliseen ammattiarvioijaan, jonka olemme itse kouluttaneet ja pätevöittäneet. Tilaajat luottavat meihin”.

Lue lisää Kiwa Inspectan sivuilta.