12 helmikuuta 2024

Kiitämme asiakkaitamme vahvasta suosittelusta

Yksi Kiwa Suomen strategisista painopistealueista on asiakaskokemus. Tavoitteemme ovat korkealla, ja visio 2025 on tarjota alan paras asiakaskokemus.

Asiakastutkimukset sekä asiakaskyselyt ohjaavat meitä kohti tavoitettamme. Teemme jatkuvaa asiakastyytyväisyyden seurantaa, jossa kysely lähtee asiakkaalle automattisesti järjestelmästämme työn valmistuttua. Tämän avulla saamme hyvin ajankohtaista tietoa ja pysymme asiakkaan pulssilla, sekä koko yrityksen, että yksittäisten liiketoimintojen tasolla. Asiakastyytyväisyyskysely antaa vahvan signaalin myös tekemämme työn laadusta.

Teemme asiakastyytyväisyyden jatkuvaa seurantaa seuraaville liiketoiminnoille:

  • painelaitetarkastukset
  • laitteistotarkastukset (palo-, sammutus-, ja sähkölaitteistot)
  • sertifiointipalvelut
  • koulutuspalvelut
  • nostolaitetarkastukset (aloitettu 11/2023)
  • NDT/DT tarkastukset (aloitettu 11/2023)

Näiden lisäksi teemme erillisiä kyselyitä mm. kalibrointilaboratorioasiakkaille, henkilösertifioinnin asiakkaille sekä tapahtumaosallistujille.

Vuodesta 2024 alkaen NPS* on osa kestävyysraportointiamme.

NPS vuodelta 2023 on huimat 80

Kiitos asiakkaillemme, vuoden 2023 NPS kaikkien kyselyn piirissä olevien liiketoimintojen osalta on 80. Teemme aina tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, joten ajattelemme, että korkea tulos on erityisesti hyvän yhteistyön tulos ja yhteinen onnistuminen.

Kiitos myös osaavalle henkilöstöllemme, joka on avainasemassa parhaan asiakaskokemuksen luomisessa.

Erityiskiitos kaikista avoimista kommenteista, joita olemme saaneet kyselyiden yhteydessä. Arvostamme kaikkia kommentteja ja hyödynnämme niitä toimintamme edelleen kehittämiseen.

 

*Yleistietoa NPS-mittaamisesta: NPS (Net Promoter Score) mittaa asiakasuskollisuutta. Arvo perustuu asiakkaan valmiuteen suositella yrityksen palvelua myös muille. NPS kyselyssä suosittelua kysytään asteikolla 0-10: 9-10 vastanneet ovat suosittelijoita, 7-8 vastanneet ovat passiivisia (mutta tyytyväisiä) ja 0-6 vastanneet arvostelijoita. Varsinainen NPS-luku saadaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta, luku sijoittuu asteikolle -100 – 100. Yleisesti ottaen yritykset, joiden NPS on yli 50, ovat suoriutuneet erinomaisesti.