17 maaliskuuta 2016

KiraLabista nyt myös VOC-analyysit

Olemme ylpeitä uuden kemian laboratoriomme avaamisen myötä! Testaus- ja validointityö ovat ohi, ja laitteistot humisevat nyt sisäilmatutkijoita ja kartoittajia palvellen.

VOC-lyhenne (volatile organic compound) viittaa haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin. Sisäilmatutkimuksiin liittyvissä VOC-mittauksissa analysoidaan kemiallisten päästöjen esiintymistä sisäilmassa sekä rakennusmateriaaleja sisäilman laatua heikentävinä päästölähteinä.

Rakennusmateriaaleista etsitään mm. vaurioitumiseen viittaavia merkkiaineita kuten 2-etyyli-1-heksanolia, jota syntyy kostean betonin emäksisyyden aikaansaaman PVC-maton hajoamisprosessin seurauksena. VOC-päästöjä esiintyy myös ulkoilmassa etenkin teollisten prosessien ja liikenteen vaikutuksesta, mikä voi osaltaan lisätä sisäympäristön päästöjä.

Uusi kaasukromatografi-massaspektrometrimme mahdollistaa VOC-yhdisteiden määrittämisen huoneilmasta ja rakennusmateriaaleista. ISO16000-6 standardiin pohjautuvat menetelmät tullaan integroimaan osaksi FINAS-akkreditoidun testauslaboratorion T270 (akkreditointivaatimus EN ISO IEC 17025) laatujärjestelmää. Hakemusprosessi on käynnissä huoneilman VOC-analyysien akkreditoimiseksi.

KiraLab on osa Inspectaa. Tutkimuslaboratoriomme Oulun Myyntimiehenkujalla tuottaa analyysipalveluita kiinteistö- ja rakenneteknisiin, rakennusterveys- sekä infrarakennetutkimuksiin erikoistuneille toimijoille ja myös yksityishenkilöille. Analysoimme materiaali- ja ilmanäytteistä asbestin ja muut haitta-aineet, VOC-yhdisteet sekä mikrobit, tutkimme betonirakenteiden kunnon mikrorakennetutkimuksin. Otamme vastaan näytteitä ympäri Suomen, lisätietoja analyyseista ja näytteiden toimittamisesta nettisivuiltamme www.kiralab.fi

KiraLabin tarjoamien palveluiden vahvuutena on selkeä kontekstiosaaminen. Laboratoriomme toimii osana Inspectan kiinteistö- ja rakenneteknisiin tutkimuksiin keskittyvää toimialaa. Pelkkien numerotietojen sijaan yhdistämme analyysitulokset kokeneiden kuntotutkijoidemme näkemyksiin ja pureudumme mahdollisten ongelmien syihin.

Kysy meiltä lisää:

  • Kemian laboratorio (VOC): Virpi Lämsä, puh. 040 769 2291
  • Asbesti- ja betonilaboratorio: Seppo Suoperä, puh. 040 769 2318
  • Mikrobilaboratorio: Paula Kurola, puh. 040 769 2011
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi [ät] inspecta.com