5 helmikuuta 2024

Kiwa asiantuntijana Motivan ETJ+ -hankkeessa

ETj+_uutinen (1).png

Energiatehokkuuden johtamisen hankkeessa keskityttiin kansalliseen ETJ+ -järjestelmään. Hanketta koordinoi Motiva ja Kiwa toimi asiantuntijan roolissa. Kiwaa tapahtumassa edustivat Tiia Tuomi, Antero Peltomaa ja Juha Heikkilä.

"ETJ+ tuo systemaattisuutta organisaation energia-asioiden hallintaan. Järjestelmän
avulla rakennetaan toimintatapa, jolla voi seurata mm. yrityksen energiatehokkuuden, kasvihuonekaasupäästöjen ja energiakustannusten laskua. ETJ+:n myötä organisaatio
saa järjestelmän, jossa huomioidaan oleelliset asiat energiatehokkuuden parantamiseksi
ja samalla varmistetaan, että koko henkilökunta on mukana tehostamassa energiankäyttöä."
- Tiia Tuomi, Kiwa

Hankkeeseen osallistui laaja joukko yrityksiä eri toimialoilta. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli mukana 11 yritystä, joista jokainen antoi näkemyksiä ja kokemuksia järjestelmän käytöstä. Kiwan asiantuntijat kertoivat tilaisuudessa mm. ETJ+ haasteita ja ratkaisuehdotuksia. Lisäksi myös käytiin läpi ETJ+ rakentamisen polku sekä miten sitä voidaan hyödyntää ISO50001-sertifiointia hakiessa.

Hanke on tarjonnut oppimismahdollisuuksia kaikille osapuolille. ETJ+-konkarit ovat voineet kehittää omaa toimintaansa eteenpäin, samalla kun ne, jotka ovat vasta aloittaneet ETJ+-polun, ovat oppineet arvokkaita käytäntöjä ja välttäneet mahdollisia sudenkuoppia. 

Vuoden 2023 Energiatehokkuuden johtamisen -hankkeessa laadittiin käytännön ohjeet energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+:an käyttöönoton ja kehittämisen vauhdittamiseen. Näitä ohjeita suositellaan kaikille yrityksille, jotka haluavat tehostaa energiankäyttöään ja parantaa energiatehokkuuttaan. ETJ+ on laadittu yhdessä Motivan, sertifiointiyritysten, Energiaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken.

Miksi ETJ+ käyttöön?

ETJ+-järjestelmän käyttöönotto on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi energiatehokkuuden parantamisessa, mutta tuonut paljon muutakin hyötyä yrityksille:

    • Energiatehokkuuden todentaminen
    • Säästöt energiakustannuksissa
    • Kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen
    • Parempi ennustettavuus tulevaisuuden energiankulutuksessa
    • Sitoutuminen energiatehokkuuteen koko organisaatiossa

Tuomi korostaa, että ETJ+-järjestelmän käyttöönoton aloittaminen on viisas päätös. Ensimmäinen askel on yrityksen nykytilanteen selvittäminen järjestelmien suhteen. Seuraavaksi määritellään selkeät tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi, mukaan lukien investointitarpeiden tunnistaminen ja energiansäästötoimenpiteiden priorisointi. 

ETJ+-järjestelmästä ISO 50001 standardiin

ETJ+-järjestelmä tarjoaa merkittävää hyötyä yrityksille, jotka harkitsevat myöhemmin siirtymistä ISO 50001 -standardiin. Molemmat järjestelmät sisältävät samankaltaisia elementtejä, mutta ETJ+ on vaatimuksiltaan hieman kevyempi. Yhteisiä elementtejä ovat mm. johdon sitouttaminen, energiapolitiikka, toiminnan suunnittelu ja poikkeamien seuranta sekä korjaavvat toimenpiteet. ISO 50001 tuo lisäksi mukanaan mm. energian perustason määrittämisen, prosessimaisen ajattelun ja energiasuoritteeseen mahdollisesti vaikuttavat prosessit sekä toimintaympäristön ja sidosryhmät. 

Kiwa tukee ETJ+ käyttöönottoa

Kiwa Inspecta tarjoaa monipuolista tukea ETJ+-järjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseen. Tarjoamme mm. koulutuksia, sertifiointiarvioinnit ja moderneja digitaalisia työkaluja, jotka auttavat organisaatioita saavuttamaan energiatehokkuustavoitteensa. Kiwa Impactin konsultointipalvelu tarjoaa myös konkreettista tukea, kun uusi energiatehokkuusdirektiivi tuo lisää vaatimuksia energiatehokkuusjärjestelmien rakentamiseen. 

Lue lisää ETJ+-järjestelmästä

 

🔹 Kiwa on mukana myös vuoden 2024 Motivan energiatehokkuuden johtamisen hankkeessa. Jatkohankkeeseen haetaan mukaan energiatehokkuussopimukseen liittyneitä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet tehostamaan energiatehokkuustyötä ja energiatehokkuuden johtamista ETJ+ -järjestelmän avulla. Lue lisää hankkeesta ja ilmoittaudu mukaan Motivan nettisivuilta täältä