28 syyskuuta 2022

Kiwa Inspecta koulutti lisää pätevöityneitä vuototarkastajia

FI-LeakTest-vuototestaus-960x770.jpg

Vuototestaus on yksi NDT-menetelmä mahdollisten vuotokohtien havaitsemiseen. Vuototestausta tehdään mm. paineastioille, putkistoille ja kompressoreille, lisäksi se vaaditaan aina uuden säilön rakentamisen yhteydessä. Kahdeksan Kiwan NDT-tarkastajaa kävivät kouluttautumassa sekä pätevöitymässä vuototestaukseen (LT Leak Testing) Keski-Euroopassa.

Suomessa ei tällä hetkellä ole mahdollista pätevöityä vuototarkastajaksi, vaan koulutus järjestettiin Prahassa ATG Advance Technology Groupin toimesta. Koulutus kesti kahdeksan päivää sisältäen lopputentin. Kiwalle oli järjestetty oma koulutus, johon osallistui kahdeksan NDT-tarkastajaa eri puolilta Suomea.

Vuototestaajan koulutus oli vaativa, mutta erittäin mielenkiintoinen

Jani Karhu oli yksi koulutukseen osallistunut NDT-tarkastaja. Koulutuksen myötä tuli paljon uutta oppia sekä sovellettavaa, sillä vuototarkastukseen liittyvissä laskuissa tarvitaan termodynamiikan osaamista. Myös paineen osalta yleisesti käytetyt suureet, barit ja celsiukset, on muutettava pascaleiksi ja kelvineiksi. Karhun mukaansa koulutus oli vaativa moneltakin osaa, mutta samalla erittäin mielenkiintoinen. Hän on todella tyytyväinen koulutuksen antiin, sekä mahdollisuuteen päästä oppimaan uutta.

Vaikka jokainen osallistuja opiskeli pääasiassa itsekseen, oli kuitenkin suuri hyöty siitä, että mukana oli tuttuja suomalaisia kollegoita. Yhdessä oli mahdollista käydä tarkemmin läpi tehtäviä, niiden laskutapoja ja tuloksia. Koulutuskielenä oli englanti, joten toisinaan myös käännöksiä varmisteltiin kollegojen kanssa. Yhdessä oli myös mahdollista viettää vapaa-aikaa esimerkiksi ruokaillen sekä tutustuen kauniiseen Prahan kaupunkiin.

FI-Kiwa-vuototestauskoulutus-praha-2.jpg

Tentti testaa taidot käytännössä ja teoriassa

Opiskelu painottui vahvasti teoriaan, mutta koulutusjaksolla tutustuttiin hieman myös laitteisiin. Laitteiden tuntemus oli tärkeää myös lopputentin kannalta, sillä pätevyystenttiin kuuluu aina käytännön osio. Siinä koulutettavan pitää pystyä osoittamaan, että hän osaa tehdä asiat oikein myös käytännön tasolla. Käytännön kokeeseen vuototestauksessa kuului mm. pressure decay test, jossa paineistettiin asia, laskettiin vuotonopeus, tehtiin kuplatestaus ja arvioitiin näyttämät. Toisena testinä suoritettiin pressure rise test, jossa säilö imettiin vakuumiin ja tehtiin vuotonopeuslaskelmat. Testeissä tuli löytää kaikki vuodot, eikä etukäteen annettu tietoa niiden määristä. Käytännön osuuden lisäksi tenttiin kuului työohjeen kirjoittaminen sekä kysymyssarja.

FI-Kiwa-vuototestauskoulutus-praha-1.jpg

Vuototestaajia eri puolella Suomea

Koulutuksen myötä Kiwalla on useita pätevöityneitä vuototarkastajia eri puolella Suomea valmiina työhön. Ensimmäiset tarkastukset onkin päästy tekemään heti koulutuksen jälkeen, esimerkiksi vuorauslevyjen hitsien tarkastusta sekä pian on tulossa vuototarkastukseen suuria säiliönpohjia. Tarvetta vuototarkastuksille näyttää olevan hyvin myös jatkossa.

Lue lisää vuototestauksesta