29 syyskuuta 2021

Kiwa Inspecta myönsi ensimmäisen hiilensidonnan ja kompensaatiokaupan sertifikaatin Rakeistus Oy:lle

Kiwa Inspecta aloitti keväällä 2021 hiilensidonnan sertifioinnin kehittämisen. ”Kiwa Carbon” –tuote tähtää hiilikompensaatiokaupan sertifiointiin ja todentamiseen. Jo kesän 2021 aikana asiakasyrityksessä tehtiin 1. vaiheen arviointi, jossa käytiin läpi hiilensidontaprojektin toimintaa ja perusteita. Syyskuun 2. vaiheen sertifiointiarvioinnissa oli hiilensidontaprojektin läpikäynti, jonka lisäksi mukana oli mitatun perusuran, eli lähtöhetkellä olevan hiilitaseen, varmistamista ja hiilitaselaskelmien katselmointia. Kokonaisuuteen kuului myös maastossa tehtävät arvioinnit lannoitetuille sekä ei-lannoitetuille metsäkohteille.

Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti perustuu ISO-standardiin ISO 14064-2:2019, joka määrittää kasvihuonekaasujen sidontaprojektin hallintaa, laskentaa, seurantaa ja raportointia. Sertifioitavan toiminnan on oltava ns. lisäistä hiilensidontaa. Lisäinen hiilensidonta voi perustua lähinnä lannoituksiin tai ei-metsäisen alueen metsittämiseen.

Hiilensidontaprojektin standardin mukaisuuden lisäksi Inspecta Sertifiointi Oy todentaa mukaan tulevien hiilen sidontakohteiden tietoja, eli ns. hiilensidonnan perusuraa ja niiden hiilensidonnasta käytävää kompensaatiokauppaa. Tulevaisuudessa painopisteenä seuranta-arvioinneissa ovat uusien kohteiden perusuran määrittelyn, hiilitaseen tarkistuslaskentojen ja käydyn kompensaatiokaupan todentaminen ja varmistaminen.

Inspecta Sertifiointi Oy edellyttää kaikkien mukaan tulevien hiilensidontakohteiden perusuran määrittämistä, eli hiilitaseen mittausta lähtöhetkellä. Mittauksilla ja kontrollikohteilla varmistetaan myös todellisen lisäisen kasvun määrittämistä. Edellytyksenä on myös se, että hiilensidontaprojektin aikana hiilitaseen tarkistusmittaukset tehdään tietyllä aikataululla lisäisen hiilensidonnan varmentamiseksi. Hiilensidontaan liittyy varovaisuusperiaate ja toiminnan pitkäaikaisuus, mitä Inspecta Sertifiointi Oy korostaa asiakkailleen. Muina merkittävinä tekijöinä sertifioinnissa ovat hiilensidontatietojen oikeellisuus ja mitattavuus. Kompensaatiokaupassa todennetaan kaupan läpinäkyvyyttä. Kompensaatiokaupan voi aloittaa ennen kohteiden tarkistusmittausta. Asiakkaamme Rakeistus Oy:n hiilensidontaprojekti ja kompensaatiokauppa tapahtuvat vaatimusten mukaisesti.

Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä hiilensidontasertifikaatti on voimassa toistaiseksi ja edellyttää vuosittaisia seuranta-arviointeja ja toiminnan todentamista paikan päällä.

Sertifiointi tukee hiilensidonnan ja kompensaatiokaupan kehittämistä Suomessa

Asiakaskyselyiden perusteella tämän tyyppisille tuotteille on kova tarve. Uuden tuotteen kehittämisellä Kiwa Inspecta haluaa edistää uuden toiminnan käynnistymistä ja tuoda kehittyvään toimintaan laatua sekä luotettavuutta. Jos hiilensidonnan sertifioinnilla ja kompensaatiokaupan todennuksella voimme lisätä metsiemme hiilensidontaa, edistää kotimaista yritystoimintaa ja samalla kehittää metsänomistajille uutta ansaintamahdollisuutta, olemme oikealla tiellä, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Timo Soininen.

Sertifioitavien hiilensidontatuotteiden ”Kiwa Carbon” -tuoteryhmän kehitystyö jatkuu. Konsepti voisi olla toimiva myös muissa maissa ja asiaa selvitetään Kiwa-konsernin tasolla.

Lisätietoja hiilensidonnan sertifioinnista antaa

Timo Soininen, Inspecta Sertifiointi Oy, Tuoteryhmäpäällikkö ja pääarvioija metsäteollisuus

email. timo.soininen@kiwa.com

Puh. 0405131215