22 maaliskuuta 2023

Kiwa Inspecta on myöntänyt Rudukselle Suomen ensimmäiset CSC- vastuullisuussertifikaatit

concrete_sustainability_councilRuduksen yhdelletoista toimipaikalle on myönnetty kansainväliset, korkeat kriteerit täyttävät CSC-sertifikaatit osoituksena vastuullisesta toiminnasta betoniteollisuudessa. Ne ovat ensimmäiset Suomessa, koko maailmassa vastaavia sertifikaatteja on myönnetty noin 700.

CSC-sertifiointi (Concrete Sustainability Council) on maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä, jonka ovat kehittäneet betoniteollisuuden kumppanit Euroopasta, Yhdysvalloista, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Kiwa-konserni on yksi CSC-ohjelman jäsenistä. Sertifiointijärjestelmä on suunniteltu auttamaan betoni-, sementti- ja kiviainesyrityksiä saamaan käsityksen siitä, millä tasolla yrityksen toiminta on ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden saralla.

Läpileikkaus toiminnan vastuullisuudesta

Sertifikaatti sisältää noin sata erilaista kriteeriä, jotka liittyvät muun muassa luonnonvarojen käyttöön, päästöjen vähentämiseen, biodiversiteetin huomioimiseen, kiertotalouden edistämiseen, henkilökunnan turvallisuuteen ja hyvinvointiin, vastuullisiin hankintoihin ja naapuriyhteistyöhön. Tärkeänä osana kriteereitä on myös sen osoittaminen, että vastuullisuustyössä pyritään jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaattia haetaan kullekin valmistuspaikalle erikseen. Rudukselle myönnettiin helmikuun 2023 lopussa sertifikaatit 11 valmistuspaikalle. Ne koskevat Kivikon ja Tuupakan valmisbetoniasemia sekä Mäntymäen, Kulmakorven, Kulloon, Sandhöjdenin, Talman, Haarumäen, Karhin, Läyliäisen ja Sarvinummen kiviainesalueita.

Sertifikaatit myönsi Kiwa konserniin kuuluva saksalainen Kiwa GmbH. Sertifioinnit tehtiin Kiwa GmbH:n pääarvioijan Martin Köhrerin ja Suomen Kiwa Inspectan arvioijan Ulla Koposen kanssa kansainvälisenä yhteistyönä. Sertifiointi perustuu valmistajan toimittaman laajan kirjallisen aineiston arviointiin sekä auditointikäynteihin useilla Ruduksen valmistuspaikoilla.

Lisätietoja:

Inspecta Sertifiointi Oy, Liiketoimintapäällikkö Matti Järvi, 0405046932, matti.jarvi@kiwa.com

CSC, Concrete Sustainability Council kotisivut: https://csc.eco/category/news/

Rudus: https://www.rudus.fi/ajankohtaista/2023/03/01/rudukselle-suomen-ensimmaiset-betonialan-vastuullisuussertifikaatit