17 lokakuuta 2017

Kiwa Inspecta osallistuu yritysturvallisuuden johtamismallillaan innovaatiokilpailuun

Kiwa Inspecta kehittää ainutlaatuista yritysturvallisuuden johtamisen viitekehystä, joka valmistuessaan tulee olemaan ainoa julkisessa tiedossa oleva, kokonaisvaltainen yritysturvallisuuden johtamismalli. Innovaatio on ilmoitettu mukaan Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, josta on kymmenessä vuodessa kehittynyt kansainvälisestikin arvostettu kisa. Kilpailun Suomen palkinnot jaetaan SLUSH-oheistapahtumassa 30.11.2017.

Turvallisuuden eri osa-alueita johdetaan ja hallitaan useimmissa yrityksissä siilomaisesti, jolloin yritysturvallisuuden tilasta ei muodostu selkeää kokonaiskuvaa. Kiwa Inspectan innovaatio yhdistää kansainvälisesti tuttujen johtamisjärjestelmästandardien (kuten ISO 14001, ISO/IEC 27001 ja ISO 22301) menettelyjä yhden johtamis- ja toimintamallin alle, jolle haetaan innovaatiotunnustusta satoja erikokoisia organisaatioita ja useita toimialoja yhdistävässä laatukilvassa.

”Mikäli hallintamallin hyödyntäminen koko suomalaisessa yritysmaailmassa herättää yhtä paljon mielenkiintoa ja kysyntää kuin tähän mennessä asiakasyritystemme parissa, voidaan sen yhteiskunnallisten hyötyjen toivoa johtavan suomalaisyritysten parempaan kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla – tai vähintään helpompaan vertailukelpoisuuteen kansallisella tasolla”, hahmottelee liiketoimintajohtaja Mikko Törmänen.

Kiwa Inspectan yritysturvallisuuden johtamismallissa turvallisuuden osa-alueita on Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuusmallista tutut 10. Organisaation ylin johto asettaa näille omat tavoitetasot ja voi joko itse tai ulkopuolisen auditoinnin kautta arvioida nykytasonsa sekä toimenpiteet tavoitetason saavuttamiseksi.

”Yritysten olisi hyvä asettaa turvallisuudelle tavoitteita omien asiakasvaatimusten ja lainsäädännön pohjalta, ja kartoittaa mikä turvallisuuden eri osa-alueiden nykytila on”, kertoo toinen innovaation arkkitehdeista, tuotepäällikkö Jyrki Lahnalahti. ”Liian usein yritysturvallisuuden eri osa-alueita (mm. ympäristö-, tieto- ja työturvallisuuden) johdetaan ja hallitaan myös erillisinä kokonaisuuksina, vaikka näillä on vahva kytkös toisiinsa. Esimerkiksi tietoturvallisuudesta vastaava henkilö häärää usein omien tavoitteidensa kimpussa, irrallaan työ- tai kiinteistöturvallisuudesta vastuullisen henkilön työstä. Me etsimme tähän ratkaisua.”

Johtamismallia kehitetään yhdessä turvallisuusjohtamisen kovien ammattilaisten kanssa, joihin kuuluu elinkeinoelämän vaikuttajia aina EK:sta suurten yritysten turvallisuusjohtajiin ja Kiwa Inspectan omiin asiantuntijoihin. Näistä on luotu innovaatiolle ”oraakkeliryhmä”, neuvonantajatiimi, joka kommentoi ja testaa sen kehitystä. Kiwa Inspectan Yritysturvallisuuden johtamismalli pyrkii vastaamaan ko. ammattilaisten tunnistamiin suurimpiin haasteisiin: 

1) johtamisen ja turvallisuuden hallinta kumppaniverkostoissa ja ulkoistetuissa toiminnoissa 

2) riskienhallinnan integroituminen liiketoiminnan johtamiseen 

3) EU:n tietosuojadirektiivin (GDPR) käyttöönotto 

4) kehittyvän teknologian tuomien uusien turvallisuusuhkien tunnistaminen ja mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen 

5) turvallisuuden kokonaisuuden hallinta nopeutuvissa muutossykleissä. 

Asiakasvaatimusten ja regulaation jatkuvasti tiukentuessa johtamismalli luo työkaluja näiden hallintaan ja vie osaksi liiketoiminnan johtamista.

Hallintamallin kehitys on pyritty suorittamaan täysin avoimesti. Innovaatioprosessia on pystynyt seuraamaan sille luodun blogin välityksellä ja kaikki aineistot on julkaistu verkossa heti niiden valmistuttua. Valmistuttuaan johtamismalli on tarkoitus julkaista vapaasti käytettäväksi.

 

 

Lisätietoa 

Jyrki Lahnalahti, toimialavastaava, tuotepäällikkö, Inspecta Sertifiointi Oy

+358400571892

jyrki.lahnalahti@inspecta.com