24 kesäkuuta 2021

Kiwa Inspecta palkittiin turvallisesta suoriutumisesta

Kiwa_Yara_turvallisuus_2021_Web2.jpg

Kuva palkintotilaisuudesta 22.6.2021

Yaran Uudenkaupungin tehtaiden vuosihuolto suoritettiin 17.5.-28.5.2021. Kiwa Inspectalta vuosihuoltoon osallistui yhteensä 17 tarkastajaa NDT-tarkastuksista, elinikätiimistä sekä painelaitetarkastuksista.

”Valmistautuminen Yaran vuosihuoltoon on meille tuttua, sillä olemme olleet tässä mukana jo vuosia. Ennen vuosihuollon aloittamista tehdään tarkastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat ja resursoidaan henkilöstö sekä kalusto. Tällä kertaa tiimimme oli hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta.” sanoo projektin vetäjä ja NDT-palveluiden aluepäällikkö Mika Laukka.

Turvallisuuspalkinto oli iloinen yllätys

Kiwan rooli vuosihuollossa oli pääasiassa painelaitteiden määräaikaistarkastuksissa ja niihin liittyvissä elinikä- ja NDT-tarkastuksissa. Tänä keväänä on ollut poikkeuksellisen paljon suuria huoltoseisokkeja, joten työkuorma on ollut suuri. Palkinto on määrätietoisen ja tunnollisen työn tulos, joskin se tuli iloisena yllätyksenä. ”Itse en ole päivittäin työmaalla, joten tämä on ehdottomasti tarkastajien palkinto.” lisää Laukka.

Yaralla on vahva turvallisuuskulttuuri

Yaran osaaminen ja kokemus omalta alalta on vakuuttava. He tuntevat alan erikoispiirteet ja ohjaavat sitä kautta hyvin myös turvallisuusasennetta. ”Yara on aktiivinen toimija, urakoitsijoiden ensimmäinen aloituspalaveri on 3 viikkoa ennen vuosihuoltoa ja toinen on viikkoa ennen aloitusta. Vuosihuollossa on päivittäiset turvallisuuskatsaukset sekä tehtaanjohtajan viikkokatsaukset. Erityisesti turvallisuushavaintoja kannustetaan tekemään ja niihin myös reagoidaan. Turvallisuutta korostetaan aina ylimmästä johdosta lähtien, eikä se ole sanahelinää vaan täyttä totta.” kertoo Laukka.

Vuosihuollon 2021 turvallisuusurakoitsija

Erillinen raati valitsee turvallisen suoriutumisen palkinnonsaajan seuraavien kriteerien kautta:

  • turvallisuussuunnitelman kattavuus
  • Covid-19 epidemian leviämisen estämisen huomiointi ja ohjeiden noudattaminen
  • tapaturmaton vuosihuolto
  • turvallisuushavaintojen määrä ja laatu
  • annettujen ohjeiden noudattaminen

Palkintoon liittyvien havaintojen tekijöinä ovat Yaralaiset, muut urakoitsija ja yhteistyökumppanit.

Perinteinen kiertopalkinto

Palkinto on perinteinen pokaali, johon kaiverretaan palkinnon saajan nimi ja se tulee vuodeksi palkinnon saajalle. Palkintoa säilytetään seuraavan vuoden ajan Kiwan Turun toimistolla.

”Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia vuosihuoltoon osallistuneita, unohtamatta tärkeää laskutusprosessia joka oli myös tärkeä osa projektikokonaisuutta.” päättää Laukka.