15 helmikuuta 2019

Kiwa Inspecta vastaanotti Neste Oyj:n Safe Supplier -palkinnon

Neste Oil on myöntänyt vuosittaisen turvallisuus- ja laatupalkinnon vuodesta 2015 lähtien urakoitsijalle, joka on parantanut turvallisuuskäytäntöjään, työskennellyt ahkerasti turvallisuuden puolesta ja tehnyt työnsä turvallisesti ja laadukkaasti. Vuoden 2018 palkinnon vastaanotti Inspecta Oy, joka on osa Kiwa-konsernia.

-Tämä on koko Suomen suurimman teollisen yrityksen kunnianosoitus luotettavimmalle toimittajalle, iloitsee Inspecta Oy:n kaupallinen johtaja Jukka Verho, joka vastaanotti huomionosoituksen tiistaina 5.2.

- Olemme tehneet määrätietoista työtä turvallisuuden eteen, jatkaa Kiwa Inspectan työsuojelupäällikkö Helena Louhelainen. - Kun työn tulokset konkretisoituvat asiakasyrityksemme huomionosoituksena, tiedämme onnistuvamme.

Kiwa Inspecta on tarkastus-, testaus ja sertifiointiyritys, joka varmistaa laatua, terveyttä, kestävää kehitystä ja turvallisuutta yhteiskunnassamme. Nesteen jalostamoilla Kiwa Inspecta varmistaa laitteistojen ja koneiden turvallisuutta esimerkiksi rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmillä.

Lisätietoja:
Kaupallinen johtaja Jukka Verho, Kiwa Inspecta
+358 50 310 1787, jukka.verho@kiwa.com

Kiwa Inspecta received the Neste Corporation's Safe Supplier Award

Since 2015, Neste Oil has awarded an annual safety and quality award to a contractor who has improved its security practices, worked diligently for safety, and performed its work safely and with high quality. The 2018 award was received by Inspecta Oy, which is part of the Kiwa Group.

-This is a tribute to the most reliable supplier of the largest industrial company in Finland, says Jukka Verho, Commercial Director of Inspecta Oy, who received the certification of honour on Tuesday 5.2.

- We have ben determined to work for safety, Helena Louhelainen, Occupational Safety Manager of Kiwa Inspecta continues. - When the results of the work become concrete to the attention of our client company, we know we are successful.

Kiwa Inspecta is an inspection, testing and certification company that ensures quality, health, sustainable development and safety in our society. At the Neste refineries, Kiwa Inspecta ensures the safety of equipment and machinery, for example by non-destructive testing.

For more information:

Commercial Director Jukka Verho, Kiwa Inspecta
+358 50 310 1787, jukka.verho@kiwa.com