9 maaliskuuta 2018

Kiwa Inspectan hommissa voi kasvaa asiantuntijana, tiiminvetäjänä ja johtajana

Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden palveluissa pyritään tarjoamaan entistä parempia kokonaisratkaisuja asiakkaille ja toteuttamaan palveluita kustannustehokkaasti. Viime vuodet ovat olleet kovan kasvun aikaa ja yrityksessä on paljon tilaa kehittyä niin asiantuntijana kuin johtotyössäkin. Innokkaille ja osaaville henkilöille pyritään löytämään kiinnostavia uusia haasteita. Vuoden alusta kolmelle asiantuntijalle päätettiin antaa tiiminvetovastuita.

”Odotan, että pystymme tiiminä paremmin hallitsemaan aikaa, paikkaa ja kustannuksia” lataa Ari Timonen, Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden palveluiden uusi tiiminvetäjä. ”Meidän on oltava paremmin perillä ihmisten aikatauluista ja suunnata resurssimme oikein. Meillä kiinteistöjen ja rakenteiden palveluissa on hyvä keskustelun kulttuuri ja mietimme yhdessä uusia toimenkuvia, jotka auttaisivat näiden ongelmien taklaamisessa. Olen jo aiemmin toiminut rakennuttamisen tuotepäällikkönä, joten mielelläni otan uuden työtehtävän vastaan”.

Hiljattain itsekin Kiwa Inspectan ”KiRa-puolella” aloittanut aluepäällikkö Terhi Hirvikorpi komppaa Timosta. Hänen vastuullaan on Etelä-Suomen 25:en asiantuntijan joukko, myös uudet tiiminvetäjät. ”Meille on tärkeää huolehtia työntekijöistämme ja antaa heille parhaat edellytykset palvella asiakkaita. Laajat ja monimuotoiset projektit saadaan maaliin asiakkaille sopivin kustannuksin ja kun viestintä pelaa puolin ja toisin”. Hirvikorven oma polku on kulkenut monitorointiliiketoiminnan kehittämisestä kehityspäälliköksi ja aluepäälliköksi vain kahdessa vuodessa. ”Olen itse kulkenut aikamoisen mankelin läpi ja saanut näiden kahden vuoden aikana kehittyä asiantuntijana ja liiketoiminnan vetäjänä. Nyt henkilökohtainen oppimiseni kasvaa johtamisen osa-alueella. Aluepäällikön tehtävässä on ollut hienoa saada kehittää yhdessä tiimini työtehtäviä parhaiten palvelemaan asiakkaita. On hieno nähdä, kuinka uudet tiimipäälliköt kasvattavat myös johtamisosaamistaan”.

Uusien tiiminvetäjien vastuulle kuuluu kokonaisvaltaisesti tiimien toiminta, projektien hallinta ja seuranta. Tiiminvetäjä ei ole varsinainen esimies, mutta toimii samantapaisessa roolissa. Projektien vetäjät tuottavat tietoa projektien etenemisestä tiiminvetäjille, jotka näkevät mahdollisimman reaaliaikaisesti ovatko projektit edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kiwa Inspectalla on paljon henkilöitä töissä ja palvelut pyritään aina tuottamaan tasalaatuisena. Prosessien on oltava hyvin hiottu.

”Odotan uuden roolini tuovan minulle aluksi haasteita, mutta toisaalta myös uudenlaista työkokemusta ja laajennusta nykyiseen työnkuvaani.” kertoo kiinteistöjen ja rakenteiden tiimivetäjä Aino Taitto uudesta työtehtävästään. Aino on toiminut jo aiemmin pienen tiimin vetäjänä pääkaupunkiseudulla. Tehtäviin on kuulunut asbesti- ja haitta-ainetutkimusten ja kuntoarvioiden tiiminvetotyö. Lisäksi hän toimi asbesti- ja haitta-ainetutkimuksien tuotevastaavana. Nyt tiimin koko tuplaantui ja se tarjoaa melkein kaikkia rakennusterveyspalveluita, kuntoarvioita, haitta-ainetutkimuksia ja puhdastilamittauksia. ”Vaikka oma osaamiseni on haitta-ainepuolella, on minulla nyt vastuullinen rooli tiimin työtilanteen hallinnassa ja resurssitilanteen seuraamisessa. Työnkuva myös tukee hyvin johtamisen YAMK-opintojani.”, jatkaa Taitto.

”Toivon saavani eväitä esimiestehtäviin tulevaisuuden varalle” toteaa tiimipäällikön uudesta tehtävästään Arttu Ollikkala. Arttu on osallistunut moniin Kiinteistöjen ja rakenteiden monitoroinnin kehityshankkeisiin ja vastannut monitorointiliiketoiminnasta. Hänen osaamisensa piiriin kuuluvat mm. Kiwa Inspectan uusimmat aluevaltaukset, lennokkitarkastukset. ”Tiiminvetäjänä jaan tehtäviä tiimiläisille, he voivat tällä tavalla paremmin keskittyä asiantuntijatehtäviinsä. Minun pitää jatkossa olla hyvin kartalla tiimiläisteni työkannasta ja fiiliksistä.”Aino, Arttu ja Ari keskustelevat jatkossa keskenään resurssien jakamisesta, koska useimmat asiantuntijat ovat moniosaajia ja tekevät projekteja yli tiimirajojen.

Lisätietoja: Terhi Hirvikorpi