27 lokakuuta 2023

Kiwa Inspectan ja EduTecin yhteistyö mahdollistaa hitsauskokeet yhtenä kokonaisuutena - etuina asiakkaalle selkeys ja nopea aikataulu

Kiwa-Inspecta-EduTec-Edutest-hitsauskokeet-yhtena-kokonaisuutena.jpg

Uudella toimintamallilla pystytään palvelemaan hitsaavaa teollisuutta aiempaa suoraviivaisemmin. EduTecin koulutuspalvelut yhdessä Kiwa Inspectan tarjoamien testauspalveluiden kanssa mahdollistavat asiakkaan palvelemisen siten, että asiakkaan tarvitsee olla yhteydessä vain yhteen toimijaan. 27.10.2023 juhlitaan yhteisten toimitilojen avajaisia Varkaudessa.

Perinteisesti koulutukset ja henkilöpätevyydet ovat olleet kaksi erillistä toimintoa, joiden yhteensovittaminen aiheuttaa usein haasteita esimerkiksi aikatauluihin. Uuden toimintamallin mukaisesti koulutus ja henkilösertifiointi kulkevat yhtenä kokonaisuutena, joka varmistaa laadukkaan opetuksen sekä tehokkaan aikataulutuksen. EduTec Oy:n koulutukset ovat asiakasyrityksen tarpeisiin suunnattuja täsmä- ja täydennyskoulutuksia, joissa kouluttajat ovat pitkän linjan ammattilaisia. Kiwa Inpecta puolestaan tarkastaa yhteistyössä henkilösertifiointikokeen hitsauksen laatua sekä myöntää henkilösertifikaatteja.

Yhteiset toimitilat kokoavat hitsauskokeiden kaikki vaiheet saman katon alle

Hitsauskokeet, esimerkiksi menetelmäkokeet, voidaan hitsata EduTecin tiloissa heidän tarjoamilla hitsauskoneilla ja lisäaineilla. Samassa kiinteistössä sijaitseva Inspecta Tarkastus Oy:n hitsausvalvoja valvoo kokeen, jonka jälkeen NDT-testaus, koekappaleiden koneistus, rikkova testaus ja mikroskopia hoidetaan saumattomasti samoissa tiloissa. NDT-tarkastukset, rikkova testaus sekä mikroskopia hoituvat Inspecta Oy:n toimesta, EduTest koneistaa testauksissa tarvittavat koekappaleet.

Koska kaikki toiminnot tapahtuvat saman katon alla, pystytään asiakasyritystä palvelemaan tarvittaessa erittäin nopealla aikataululla sekä samalla minimoida kuljetus- ja lähetyskustannukset. EduTecin tarjoamat hitsauskoneet ovat laitetoimittajien viimeisimpiä malleja, mutta asiakas voi halutessaan käyttää myös omaa hitsausvälineistöä. Kiwa Inspectan rikkovan laboratorion laitekanta on suurelta osin uusittu siten, että kaikki tarvittavat testit onnistuvat jatkossa samassa paikassa.

Varkaudessa on suuri teollisuuden keskittymä

Yhteistyömallin mukainen koulutuskokonaisuus keskittyy Varkauteen sekä pääasiassa sen lähialueille. Alueella toimii paljon eri kokoisia konepajoja sekä suuria teollisuusyrityksiä, ja alueen toimintaa kehitetään aktiivisesti.

”Kiwa Inspectan ja EduTest Oy:n yhteistyö vahvistaa ja monipuolistaa Varkauden seudun vahvan metalli- ja energiateknologiakeskittymän osaamista ja palvelutarjontaa. Uusi palvelukokonaisuus tukee merkittävästi koko Suomen teknologiateollisuuden yritysten toimintaa ja kehitystyötä.” toteavat Navitas Kehitys Oy:n Juha Valaja ja Juha Mikkonen. Navitas Kehitys Oy on Varkauden kaupungin omistama yrityspalveluyhtiö, jonka tavoitteena on edistää alueen yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Henkilöpätevöinnit ja menetelmäkokeet on mahdollista tehdä myös asiakkaan omissa tiloissa

Hitsauksen henkilöpätevöinnit sekä menetelmä- ja työkokeet voidaan hitsata myös jatkossa asiakkaan tiloissa, jolloin pystytään palvelemaan myös Varkauden alueen ulkopuolella sijaitsevia konepajoja ja hitsausalan yrityksiä. Tällöin Inspecta Tarkastus Oy:n hitsausvalvoja valvoo kokeen asiakkaan tiloissa ja hitsatut koekappaleet lähetetään Varkauteen, jossa niille tehdään tarvittavat NDT-tarkastukset, koneistukset, rikkovat testit ja mikroskopia. Tämä selkeyttää toimintaa asiakkaan näkökulmasta, kun koekappaleet lähetetään aina samaan osoitteeseen, työstä tulee kaikki dokumentaatio valmiiksi koottuna ja lasku kootusti vain yhdeltä toimijalta.

Lisätietoja:

Ville Rintanen, Teollisuuspalveluiden liiketoimintajohtaja, Kiwa Inspecta
ville.rintanen@kiwa.com

Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus-, sertifiointiyrityksistä. Palveluillamme luomme luottamusta asiakkaidemme tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin. www.kiwa.com/fi

Harri Kilpeläinen, Toimitusjohtaja, EduTec Oy
harri.kilpelainen@edutec.fi

EduTec Oy on työelämän ja yritysten tarpeeseen perustettu uudentyyppinen koulutusyritys tekniikan aloille. www.edutec.fi