25 syyskuuta 2023

Kiwa kehittää metaversessä tehtäviä tarkastuksia Meyerin Necoverse-projektissa

Kiwa-kehittää-metaversessä-tehtäviä-tarkastuksia-Meyerin-Necoverse-projektissa-web.jpgKiwa Suomi on yksi pääyhteistyökumppaneista Meyer Turun Necoverse-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda teollinen metaversumi, jonka avulla laivojen ja telakoiden koulutus-, suunnittelu- ja tarkastustehtävistä iso osa voidaan tulevaisuudessa toteuttaa virtuaalitodellisuuden avulla, käyttäen apuna uusimpia metaverse-teknologioita. Kiwa kehittää tutkimushankkeessa tulevaisuuden tarkastusmenetelmiä yhdessä tutkimuskumppaneiden kanssa.

”Etätoiminnot ovat jo jossakin määrin arkea monilla toimialoilla, mutta termillä viitataan tällä hetkellä enemmän etävalvonta ja -ohjaustoimintoihin. Teollisten metaversumeiden yleistyessä meille tulee mahdolliseksi tuottaa testaus-, tarkastus- ja arviointipalveluita etäohjatusti virtuaalisissa maailmoissa. Meidän roolimme on tässä hankkeessa yhdessä tutkimuskumppanien kanssa tutkia millä edellytyksillä ja toimintatavoilla tällaisia etätoimintoja voidaan toteuttaa. Tutkimustulokset auttavat myös muita kuin tarkastusalaa luomaan uusia palveluita”, kertoo Kiwa Inspectan liiketoimintapäällikkö Juha Vesanen.  

Visiona olla tarkastusalan edelläkävijä teollisissa metaversumeissa

Kiwan visiona on olla tulevaisuudessa kansainvälisesti edelläkävijä etätestausten, etätarkastusten, etäarviointien ja laitteistojen monitorointien tarjoamisessa teollisissa metaversumeissa. Tähän visioon pääsemiseksi meidän on ymmärrettävä mitä eri etätarkastuksia ja jatkuvaluonteisia monitorointeja voidaan toteuttaa nykyisillä metaverse, AR, VR, etäluettavilla sensoreilla ja IoT-datalla. Lisäksi hanke auttaa meitä ymmärtämään, mitä työmenetelmiä näillä eri etätarkastuksilla tulisi käyttää ja miten nämä menetelmät voivat säästää asiakkaan aikaa, rahaa ja hiilidioksidipäästöjä.

Turun AMK:n ja DIMECC Oy:n koordinoimaan Necoverseen osallistuvat yritykset dSign Vertti Kivi & Co, Finpeda, Hollinki (Arkkitehtitoimisto Kekkonen & Vuorento Oy), Kiwa Suomi, Lingsoft, Inc. ja Meyer Turku sekä tutkimuslaitokset Aalto University ja VTT. Hanketta rahoittavat Business Finland, tutkimusorganisaatiot ja kumppaniyritykset.

Hankkeen lehdistötiedote 21.9.2023: https://www.epressi.com/tiedotteet/tiede-ja-tutkimus/teolliseen-metaversumiin-rakennettava-telakkaymparisto-muuttaa-koulutusta-ja-suunnittelua.html

Hankkeen lehdistötiedote englanniksi 21.9.2023: https://www.dimecc.com/the-shipyard-environment-being-built-in-the-industrial-metaverse-changes-training-and-planning/