29 kesäkuuta 2020

Kiwa lähtee uudistamaan ja yhdenmukaistamaan tulitöiden turvallisuuskoulusta

 

Kiwa on päättänyt tuottaa eurooppalaisen sertifikaatin tulitöiden koulutusmalliin, uudistaen ja yhdenmukaistaen pätevöitymiseen liittyviä käytänteitä Euroopassa.

 

Uusi kansainvälinen koulutusmalli on osa Kiwan laajempaa Competence and Certificate Management liiketoimintaa, josta aikaisempana esimerkkinä on yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa. Toive kansainväliselle koulutukselle ja keskitetylle osaamisenhallinnalle on tullut Kiwan globaaleilta asiakkailta.

 

Helpottaaksemme työvoiman liikkuvuutta ja saavuttaaksemme samanlaisen tulkinnan tulitöiden käsitteistä ja teoreettisesta viitekehyksestä Euroopan maissa, Kiwa pyrkii yhtenäistämään tulityökoulutusta kaikkialla Euroopassa.

 

Kehittämiseen osallistuu kansainvälinen ohjausryhmä, mutta haluamme osallistaa kehitystyöhön myös tulityökoulutuksen ammattilaisia parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Haemme uudistamisesta kiinnostuneita turvallisuuskouluttajia mukaan kehittämään yhteiseurooppalaista tulityökoulutusta.

 

Työryhmään osallistuvalle tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalien kommentointia satunaisesti sähköpostilla ja 2-4x teams/ lähikokousta vuodessa, jossa on mahdollisuus vuoropuheluun myös muiden koulutuksia järjestävien tahojen kanssa.