26 kesäkuuta 2019

Kiwa myönsi Bittiumille tietoturvallisuuden hallinnan ISO 27001 -sertifikaatin

Bittium Oyj:lle on myönnetty tietoturvallisuuden hallinnan ISO 27001:2013 -sertifikaatti, joka kattaa Bittiumin liiketoiminta- ja tukiprosessit, tietoturvallisuuden, henkilöstö- ja kiinteistöturvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen menettelyt. ISO 27001:2013 -standardissa määritetään vaatimukset informaatioteknologian tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle organisaatioissa. Standardissa esitetään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset. ISO 27001:2013 -standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä tukee Bittiumin tietoturvallista toimintatapaa ja strategian toteuttamista kaikilla tuote- ja palvelualueella.

Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla sekä terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla, ja tarjoaa tuotekehityspalveluja ja liitettävyysratkaisuja asiakkailleen kaikilla toimialoillaan. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun, 30-vuoden aikana syntyneeseen edistykselliseen teknologiaosaamiseen ja tietoturvaosaamiseen. Bittium on pitkään kehittänyt tietoturvallisia toimintatapoja ja -malleja liiketoimintansa tukemiseksi. Tietoturvallisten toimintatapojen yhdistäminen Bittiumin tietoturvallisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä vahvaan osaamiseen langattomissa teknologioissa ja tietoturvassa, tuovat Bittiumille erinomaiset edellytykset kokonaisvaltaisten tietoturvallisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiselle.

ISO 27001:2013 -tietoturvallisuussertifikaatti täydentää Bittiumin olemassa olevien laatujärjestelmien mukaista toimintaa. Bittiumilla on voimassa olevat ISO 9001:2015 -laatujärjestelmäsertifikaatti, ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisen järjestelmäsertifikaatti, ISO 50001:2011 energia hallinnan järjestelmästandardi, AQAP2110 ed. D -laatujärjestelmäsertifikaatti sekä ISO 13485:2016 -laatujärjestelmäsertifikaatti, joka kattaa laitteiden ja tarvikkeiden (Medical devices) suunnittelun, kehityksen ja tuotannon sekä niihin liittyvät palvelut koko tuotteen elinkaaren ajalta. Sertifikaatit Bittiumille on myöntänyt Kiwa Inspecta.

”ISO 27001:2013 -tietoturvallisuusstandardin mukainen toiminta tukee strategiamme toteuttamista tietoturvallisten tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa,” kertoo Hannu Huttunen, Bittiumin toimitusjohtaja. ”Tietoturva on kiinteä osa liiketoimintaamme erityisesti puolustus- ja turvallisuussektoreilla, mutta enenevässä määrin tietoturvan tarve kasvaa kaikissa langattomissa ratkaisuissa. Mitä kriittisempi ratkaisu on kyseessä, sitä merkittävämpi rooli tietoturvalla on. Sertifikaatin myötä varmistamme asiakkaillemme tietoturvallisuuden tuomaa lisäarvoa Bittiumin tuotteissa ja palveluissa.”

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja, Bittium
Puh. 040 344 3507
Email: sales1global(a)bittium.com

Mikko Törmänen
Toimitusjohtaja, Inspecta Sertifiointi Oy
Puh. 050 381 4829
Email: mikko.s.tormanen(a)kiwa.com 

 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com