16 huhtikuuta 2024

Kiwa Suomi on työturvallisuuden maailman kärjessä – työturvallisuuden tasoluokitus 1

Nolla työtapaturmaa -foorumi on Työterveyslaitoksen perustama työpaikkojen verkosto. Verkoston tavoitteena on innostaa ja rohkaista työpaikkoja turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen – tavoitteena Nolla tapaturmaa. Foorumi myöntää vuosittain työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoilleen, Kiwa Suomi nousi vuoden 2023 arvioinnissa työturvallisuuden tasoluokituksessa tasolle 1.

Foorumin yli 550 jäsentyöpaikasta turvallisuusluokiteltuja on 108 työpaikkaa. Vuoden 2023 arvioinnissa Kiwa Suomi saavutti tason 1 – maailman kärjessä.Kiwa-turvallisuus-taso1-safetogether.jpg

Näin me teimme sen

Kiwa konserni aloitti vuonna 2023 Safe together – Turvallisesti yhdessä ohjelman, jonka tavoitteena on, että kaikki voivat palata kotiin turvallisesti ja vahingoittumattomana jokaisen työpäivän jälkeen. Turvallisesti yhdessä ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  • Power to STOP - ylimmän johdon valtuutus pysäyttää turvaton työ
  • LMRA (Last Minute Risk assessment) - suositus tehdä viime hetken riskien arviointi ennen työhön ryhtymistä tai työmatkalle lähtemistä
  • LSR (Life Saving Rules) - velvollisuus noudattaa Kiwan hengenpelastussääntöjä

Työturvallisuuden kehittämisessä on ollut mukana koko henkilöstö, ja jokaisen työntekijän arjessa tekemät havainnot ovat olleet avainasemassa myös tapaturmien vähenemisessä. Turvallisuushavaintojen määrä lisääntyi yli kolminkertaisesti edellisvuosiin nähden (4,7 kpl/hlö), turvallisuuskävelyjä tehtiin kaksinkertainen määrä ja tapaturmataajuutemme (LTIF1) laski kuudesta 0,75 kpl/Mh. Lisäksi turvallisuus oli säännöllisesti esillä mm. johdon ajankohtaistiedotteissa sekä liiketoimintojen turvatuokioissa.

Turvallisuuskulttuuri kaiken perustana

Kiwa Suomen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi on tehty paljon töitä viimeisten vuosien aikana. Turvallisuus näkyy koko henkilöstön, päälliköiden ja johdon sitoutuneisuutena yhteisten uusien toimintamallien jalkauttamisessa ja tavoitteiden määrittämisessä sekä saavuttamisessa. Jokaisella henkilöllä yrityksessä on tärkeä roolinsa turvallisuuden edistämisessä, havainnoinnissa ja yleisessä keskustelussa.

Turvallisuus ja sen kehittäminen on Kiwassa toimintamme sekä palveluidemme keskiössä. Kehitys vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista kaikilta henkilöstöryhmiltä. Olemme viimeisen vuoden aikana saavuttaneet merkittävää kehitystä kaikilla turvallisuuden osa-alueilla ja siitä erittäin suuri kiitos koko henkilöstöllemme. Meillä turvallisuus näkyy päivittäisessä tekemisessä aidosti ja ilokseni voin todeta kulttuurin kehittyvän oikeaan suuntaan.” kertoo Kiwa Suomen teollisuuspalveluiden liiketoimintajohtaja Ville Rintanen ja lisää:

”Turvallisuuden kehittämisessä myös asiakkaat sekä muut sidosryhmät ovat tärkeässä roolissa. Kiitos heille yhteisistä turvallisuushankkeista ja -kehitysohjelmista. Yhdessä tekemällä aidosti turvallisuuteen panostamalla pystymme parantamaan myös yhteisiä työmaitamme ja varmistamaan, että jokainen pääsee terveenä ja turvallisesti päivän päätteeksi kotiin.”

Katso Kiwa Suomen sertifikaatti tästä:
Kiwa-tyoturvallisuuden-tasoluokitus1-2023-certificate.pdf

Lisätietoja Nolla tapaturmaa -foorumista: https://www.nollis.fi/

Lisätietoja vuoden 2023 tasoluokituksista: https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/tyoturvallisuuden-tasoluokitukset-myonnetty-kiinnostus-kasvaa-teemapaivien-ja-kumppanuuksien-kautta