25 marraskuuta 2016

Kokonaiskuvia ja kumppanuutta - Fortumin virtausmittarien ja lämpöenergialaskurien kalibroinnit

Toimivat ja luotettavat lämpöenergialaskurit ja virtausmittaukset ovat energia- ja kaukolämpöliike-toiminnan perusta. Sen, mitä myydään, on vastattava täsmälleen sitä, mitä ostetaan. Muuten menetetään rahassa joko omaa tulosta tai asiakkaan luottamusta. Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten energialaitosten prosessien ohjauksissa ja säädöissä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksissa. Näin keskeisillä alueilla mittausten oikeellisuudelle asetetaankin kovat vaatimukset. Energian kulutuksen tarkentuva seuranta, muun muassa päästökaupan myötä, korostaa tarkkojen ja luotettavien virtaus- ja lämpöenergiamittausten merkitystä.

Todennusten uskottavuus liiketoiminnan edellytyksenä

Kalibrointi on toimenpide, jolla saadaan spesifioiduissa olosuhteissa osoitettua mittauslaitteen tai
-järjestelmän näyttämien suureiden tai mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys. Kalibroinnin avulla laite voidaan siis virittää näyttämään oikeaa - mittanormaalin esim. painekalibraattorin - antamaa lukemaa. Ennen kalibroinnit saattoivat vaatia laitoksen automaatiotoimintojen keskeyttämistä, mutta nykyään toimenpiteet hoituvat yleensä prosessiolosuhteita häiritsemättä hyvinkin vaivattomasti. Varsinkin, kun se hoidetaan akkreditoiduin prosessein ja osaavien ammattilaisten toimesta.

”Toimintaprosessien oltava kunnossa ja toiminnan pitää olla suunnitelmallista ja toistettavaa. Sama asia tehdään samoilla ohjeilla kuin aikaisemminkin, jotta voidaan todentaa muutokset ja tehdä tarvittavat korjaukset”, selittää Contract Manager Harri Ranta Fortumilta. ”Palvelutoimittajan akkreditointien on oltava kunnossa, koska on kyse rahan mittaamisesta tavalla tai toisella. Kansainvälisiin kriteereihin perustuvien akkreditointivaatimusten ja menettelyjen mukaan toimiva kumppani on meillä luonnollisesti edellytys”.

”Kenttäkalibroinnin etu on erityisesti sen nopeus. Kalibrointi ei häiritse mitattavaa prosessia ja kalibrointi suoritetaan vallitsevissa prosessiolosuhteissa prosessimittarien todellisessa asennuspaikassa. Menetelmän akkreditoinnilla saadaan virtausten ja energialaskurin kalibroinnille erityisesti luotettavuutta mm. mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin, hallitsemattomat materiaali- ja rahavirrat pienenevät ja kolmannen osapuolen suorittaman kalibroinnin myötä myyjän ja ostajan luottamus lujittuu”, kertoo Inspectan tekninen asiantuntija Taavi Koskinen.

Kokemus kristallipallona

Kaukolämmön myynti on Fortumin pääliiketoimintaa ja virheet mittauksissa ovat suoraan verrannollisia tulokseen. Yrityksen liiketoiminta näiltä osin sijaitsee Suomenojalla, Järvenpäässä, Naantalissa ja Joensuussa, minkä lisäksi teollisuudelle tuotetaan Naantalissa prosessihöyryä alueen ympäröiville teollisuusyrityksille. Kyseessä ovat siis lukuisat virtausmittarit ja lämpölaskurit,jotka vaativat kalibrointia säännöllisesti suoritettuna puolen vuoden välein sekä mahdollisissa yllättävissä tilanteissa. Naantalissa määräaikaiskalibroinnin piiriin lähes kuuluu 20 virtausmittausta 16 energialaskuria.

”Tilaamme kalibrointipalvelun Inspectalta, koska homma toimii. Kokemusta löytyy ja prosessi on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Asiantuntija ilmoittaa hyvissä ajoin, kun kalibrointi on taas ajankohtainen ja kysyy, voiko paikalle tulla, saapuu sovitusti, ilmoittaa välittömästi poikkeavista havainnoista, jos sellaisia löytyy, ja toimittaa lopuksi kirjallisen raportin, joka välitetään tarvittaessa myös asiakkaalle”, Ranta kertoo. Onpahan asiantuntijassa joskus ennustajankin vikaa. Inspecta on Fortumin pitkäaikainen palvelutoimittaja kalibrointien osalta, joten yrityksen mittarien ja laskurien tilanne on tuttu. Harri Rannan mukaan asiantuntija tuntee mittarien historiatiedon niin hyvin, että pystyy muutoksista tulkitsemaan myös mittausten käyttäytymistä tulevaisuudessa ja osaa kertoa, mihin tulee puuttua esim. seuraavan puolen vuoden kuluessa.

Inspectan pitkäaikaisesta kumppanuudesta on ollut Fortumille apua myös turvallisuuden näkökulmasta. ”Työturvallisuus on isossa roolissa Fortumissa, joten pitkäaikaisesta ja asiantuntevasta kumppanuudesta on senkin kannalta etua. Kun samat henkilöt käyvät meillä vuodesta toiseen, ovat ohjeet ja menettelyt yms. kuviot selviä, eikä niitä tarvitse joka kerta käydä erikseen läpi. Inspecta hoitaa ilmoitukset sekä lupamenettelyt ja toimii ’avaimet käteen periaatteella’, jolloin meidän ei ole tarvinnut kantaa mistään huolta”, Ranta iloitsee.

Asiantuntijuuden hyödyntämisen 360-astetta

Kalibrointi on määrävälein toistettavaa toimintaa,mutta toimenpidesuoritusten välillä voi aina tapahtua jotain odottamatonta. Erityisen tyytyväisiä Fortumilla on oltu joustavaan kumppanuuteen. ”Yllätysten sattuessa Inspecta tarjoaa tukipalvelua ja laitteet saadaan kalibroitua ad hoc -hommana,sekä ongelma ratkaistua ja mittaus toimimaan saman tien. Kumppanuus toimii joustavasti, joten tämänkaltaista asiantuntemuksen ylläpito Fortumilla ei ole mitenkään tarpeellista”, sanoo Ranta. Muutos ja perusparannustarpeetkin voivat kurkistella puun takaa. ”Jos tulee vaikka uusia asiakasmittauksia, niin tiedämme kelle soittaa uusien laitteiden valintakysymyksissä tai uusien ratkaisujen löytämisessä.”

”Onhan se meille hyvä asia, että olemme taho, jonka puoleen asiakas voi kääntyä pulmatilanteissa. Siinä korostuu oma osaaminen ja kokemus. Lisäksi se lisää työn mielenkiintoisuutta ja antaa hyvän fiiliksen onnistumisesta. Mitä vaikeampi ongelma, sen parempi mieli, kun on sen saanut ratkaistua. Vuosien varrella olen huomioinut, miten yhä useammat yritykset panostavat asiakastoiminnassaan luotettavuuteen ja laadukkaaseen toimintaan. Kenttäkalibroinnit ovat yksi ja tärkeä osa sitä. Niin Inspecta kuin Fortumkin toimivat asiakkaitaan ajatellen.”, Koskinen summaa.

Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.