3 heinäkuuta 2020

Koulutusmarkkinat vaativat näkökulman muutosta

Koulutusmarkkinat vaativat näkökulman muutosta

Digitalisaatio disruptoi koulutusmarkkinat samaan aikaan, kun olemme siirtymässä koulutuksien suunnittelussa keskitetystä suunnitelmataloudesta kohti markkinataloutta. Perinteiset koulutusmallit eivät huomioi työvoiman liikkuvuutta tai eri maiden ja toimialojen erityispiirteitä opetuksessaan.

Perinteiset järjestelmät pyrkivät tuottamaan markkinoille vielä ”one size fits all” mallia, siinä missä tulevaisuudessa koulutuksia kehitetään asiakkaan näkökulmasta ja asiakkaana on yhä useammin yksilö. Kiwalla lähdetään siitä, että uusissa koulutuksissa ratkaistaan asiakkaan ongelmia, sen sijaan, että yritetään keskusjohtoisesti puskea markkinoille jotain yleispätevää.

Samalla, kun koulutusten sisältö muuttuu yksilöllisemmäksi, niin sen maksajaksi tulee yhä useammin aliurakoitsija tai jopa yksittäinen työntekijä. Yritykset kysyvät, että miksi heidän tulisi maksaa keikkatyöntekijälle kalliilla ulkomaanpäivärahalla esimerkiksi kaksi päivää maakohtaista perehdytystä, jonka tämä vie mukanaan 3kk työrupeaman jälkeen, kun koulutuksen voisi käydä etukäteen työntekijän kotimaassa.

Tulevaisuuden koulutuksissa on räätälöidympää sisältöä ja skaalautuvuusetuja

Digitaalinen kehitys on voimakkaasti muuttanut koulutussektoria ja osa aiemmin ihmisten hoitamista tehtävistä hoituu nyt teknologian avulla. Toisaalta digitalisaatio on myös tuonut mukanaan aivan uusia koulutusmalleja. Palvelumuotoilusta löytyy työkaluja teknologian hyödyntämiseen inhimillisellä tavalla.

Koulutuksen digitalisaatio ratkaisee useita haasteita, se vähentää koulutusten kustannuksia ja tekee palvelukokemuksesta yksilöllisemmän. Useiden yksilöityjen aineistojen rakentaminen on alkuun kalliimpaa, mutta digitalisaation mukanaan tuoma skaalautuvuus tuo pitkässä juoksussa säästöjä kaikille osapuolille.

Asiakkaan odotusten kasvaminen on sosiaalinen trendi ja asiakkaat odottavat yhä henkilökohtaisempia palveluratkaisuja yksityisellä ja julkisella sektorilla. Asiakkaiden odotusten kasvaessa yritysten on paremmin tunnettava asiakkaiden tarpeet osatakseen vastata erilaistuviin odotuksiin.

Verkkokoulutukset luovat muutospaineita yrityksille

Verkkokoulutusten lisääntyminen koulutuksessa aiheuttaa muutospaineita yrityksiin ja julkiselle sektorille. Uusien digitaalisten toimintatapojen luominen ei ole pelkästään uuden kanavan käyttöönottoa, vaan aidosti uusi liiketoiminnan muoto.

Kiwalla digitaalisuus nähdään yhtenä kanavana muiden joukossa. Digitalisaatiota ei pidetä itseisarvona, vaan yhtenä tapana täyttää asiakkaan tarpeet. Tavoitteena on digitalisaation avulla tuottaa asiakkaalle lisäarvoa toteuttamalla koulutuksia, jotka ovat helpommin käytettäviä ja mahdollistavat suoremman yhteyden asiakkaan ja opetettavan asian välillä.

Silloin kun koulutuksen tarina, oppiminen ja ongelmien ratkaisu kytketään koulutettavan omaan toimintaympäristöön, hän sitoutuu sen tavoitteisiin paremmin. Oppija on halukas kokemaan, hän haluaa ratkaista, ja ratkaista nimenomaan omaan alaansa kohdistuvia haasteita.

On kyettävä tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja mietittävä mitkä niistä on täytettävissä verkkokoulutuksella. Se ei poista tarvetta lähiopetukselle, vaan parhaimmillaan digitaalisuus poistaa turhia esteitä ja vapauttaa siten aikaa ansiotyölle.