2 joulukuuta 2019

Lahjoitamme tänäkin vuonna varoja Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen

Lahjoitamme tänä vuonna varoja Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen hyvän ja turvallisen lapsuuden edistämistyöhön, juhlistaen samalla Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlaa.

Pelastakaa Lapset ry tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Lahjoitus on jatkoa viime vuonna päättämämme, turvallisuutta ja luotettavuutta edistävän kohteen tukemisessa. Pelastakaa Lapset ry:n valittiin tuen kohteeksi henkilöstöäänestyksellä.
Voit itsekin tukea Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa tästä