15 maaliskuuta 2020

Luotettava sisäilmatutkimus perustuu tieteeseen ja näyttöön

Kunnollinen sisäilmatutkimus on hyvä lähtökohta, kun aletaan selvittää työpaikan tai kodin ilmanlaatua. Tänä päivänä sisäilmasta on jo runsaasti tietoa saatavilla, mutta kaikki tieto ei ole yhtä luotettavaa. Sisäilmatutkimus on valitettavasti toimiala, jossa on mukana hyvin kirjavia joukko erilaisia toimijoita. Näistä kaikki eivät aina tee tutkimuksia pelkästään asiakkaan etu mielessään.

Sisäilman laatu on tärkeä asia terveyden ja viihtyvyyden kannalta. Sisäilmatutkimus lähtee usein liikkeelle siitä, että joku tai jotkut tilassa työskentelevät tai asuvat ihmiset kokevat sisäilman laadun huonoksi. Monesti tutkimuksen taustalla on myös aikaisemmin toteutettu korjaus, jonka vaikutukset kiinteistön sisäilmaan halutaan selvittää.

- Luotettava sisäilmatutkimus on kokonaisvaltainen katselmus. Ensin selvitetään huolellisesti lähtötilanne, eli minkälaisia ongelmia on havaittu ja millainen kohde on kyseessä. Sen jälkeen siirytään tarkkaan ongelmankuvaukseen, jossa selvitetään muun muassa kuinka moni ihminen oireilee, missä tiloissa oireilua tapahtuu ja kuinka kauan tilanne on jatkunut. Tässä vaiheessa myös vieraillaan kiinteistössä ja tutustutaan sen rakenteisiin ja ilmanvaihtoon, kertoo Kiwa Inspectan tekninen asiantuntija Henri Käyrä. Hän on tehnyt sisäilmatutkimuksia yhdeksän vuoden ajan.

Sisäilmaongelmat voivat johtua useasta tekijästä

Usein ajatellaan, että sisäilmaongelmat johtuvat mikrobivaurioista ja ne selviävät pelkällä näytteenotolla. Todellisuudessa mahdollisia sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä on kiinteistöissä useita. Varsinkaan ilmanvaihdon merkitystä ongelmien taustalla ei voi tarpeeksi korostaa.

- Vasta huolellisten esiselvitysten jälkeen päätetään, onko näytteidenottoon perustuvalle sisäilmatutkimukselle tarvetta, jatkaa Käyrä.

Sisäilmatutkimus kannattaa teettää asiantuntijalla

Osa tarjolla olevista tutkimuksista ei täytä tieteellisiä kriteereitä eikä niiden tekijöillä ole riittävää kiinteistöalan koulutusta. Siksi sisäilmatutkimuksen tilaajan on syytä selvittää tutkimuksen tekijän taustat huolella.

- Pidempään alalla toimineilla ja suuremmilla kiinteistöalan toimijoilla on selvät toimintatavat, joiden mukaan ne sisäilmatutkimuksia tekevät. Jokainen tutkimus on hieman erilainen, sillä myös tutkittavat kiinteistöt ovat erilaisia. On hyvin tyypillistä, että sisäilmaongelmat kiinteistössä eivät johdu vain yhdestä tekijästä, vaan niitä on useampia, muistuttaa Käyrä.

Esimerkiksi Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -opas on hyvä ohjenuora, kun tutkimuksen tilaajan tavoitteena on varmistaa, että lopputuloksena syntyy luotettava sisäilmatutkimus.

- Kun tutkimukset toteutetaan johdonmukaisesti ja yleisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, voi tutkimusten tuloksiin luottaa, vakuuttaa Käyrä.

Luotettava sisäilmatutkimus alkaa huolellisella esiselvityksellä

Huolellinen esiselvitys on välttämätön osa sisäilmatutkimusta.

- Kaikki tutkimustulokset ja suositukset on raportoitava selkeästi ja niiden on oltava perusteltavissa: mitkä ovat kiinteistön ilmanpainesuhteet, kuinka ilmanvaihto toimii, onko sisäilmassa jotain kemikaaleja tai kuituja, kuinka kiinteistön siivous on toteutettu jne.? Joillekin oireita aiheuttaa yksi asia, toisille toinen. Usein kiinteistössä on myös niitä ihmisiä, jotka eivät saa sisäilmasta minkäänlaisia oireita, kertoo Henri Käyrä.

- Joskus tilanne tulehtuu kiinteistössä erilailla oireilevien ihmisten välillä niin pahasti, ettei esimerkiksi kyselytutkimuksilla saa enää luotettavia tuloksia. Huhut, uskomukset ja faktat sekoittuvat keskenään, jolloin uidaan jo aika syvissä vesissä. Luotettava sisäilmatutkimus, jonka toteuttaja on on osaava ja puolueeton asiantuntija sekä tilaajan kanssa yhteistyössä hyvin hoidettu tiedottaminen ja infotilaisuudet kiinteistön käyttäjille, voivat yhdessä ratkaista tällaisen pattitilanteen, toteaa Käyrä.

Pahimmat sisäilmatutkimuksien sudenkuopat ovat:

  1. Lähtöaineistoa ei ole tai se on puutteellinen
  2. Jätetään aineistoon tutustuminen ja/tai esiselvitys tekemättä
  3. Tutkimukset toteutetaan ”näytteenotto edellä”
  4. Tutkimukset eivät ole kokonaisvaltaisia tai ne tehdään liian suppeasti
  5. Käyttäjiä ei kuulla ja unohdetaan tiedottaminen

 

Lisätietoja sisäilmatutkimuksista:

Hometalkoot

Sisäilmayhdistys: Mistä apua sisäilmaongelmiin? -opas

Hengitysliitto: Sisäilma-asiat ja sisäilmaongelmat

Työterveyslaitos: Sisäilmaongelman selvittäminen työpaikalla

Kiwa Inspecta: Sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset

 

Teksti: Kai Tarkka