13 helmikuuta 2019

Mitä rakentamisen laatu tarkoittaa?

Rakennuksen vai rakentamisen laatu?

Laatua ei ole vain lopputuotteen tekninen laatu. Rakentamisen laadussakin merkitystä on myös toiminnan laadulla; asiakastyytyväisyydellä, johtamisella, koko tekemisellä. Laatujärjestelmä kattaa kaiken toiminnan aina alihankkijoihin asti, mutta silti yritysten ylin johto puuttuu porukasta, kun koulutan hallintajärjestelmien sisältöä selkokielellä. Miksi?

Voiko laadukkaasti enää rakentaa?

Nyt täytyy sitten uskaltautua puhumaan rakentamisen laadusta, joka jo heti kalskahtaa korvaan jollakin lailla negatiivisesti. Jotenkin omassa työhistoriassani laatu on ollut hyvin hankala asia, koska laadulla on pääasiassa tarkoitettu fysiikkaan tai kemiaan yhdistettäviä asioita: betonin puristuslujuus ja kimmokerroin, maalikalvon paksuus, vedeneristyksen kerrospaksuus ja lattiakaatojen kaltevuus. Laatu on ollut yhtä kuin operatiivisen tekemisen lopputuloksen laatu. Mutta sitä laatu ei pelkästään ole. Se laatu, mikä minut alalle veti, on toiminnan laatua. Hyvää johtamista, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön työn imua ja yhdessä tekemistä.

Rakennuksen laatu vai koko toiminnan laatu?

Osa työtäni on kouluttaa uusia laadun ammattilaisia laatustandardin sisältöön. Usein kokeneet laatupäälliköt ovat syvällä oman tekemisensä yksityiskohdissa ja asiantuntijoina ymmärtävät laadun mikrometrien tai megapascalien tarkkuudella. Koulutuksissa yritän usein muistuttaa, että laatu ei ole pelkästään tuotteen tai palvelun laatua, vaan laatu on koko toiminnan laatua. Kaikki, mitä organisaatiossa tehdään, on osa laatujärjestelmää.

Laatujärjestelmä ”for dummies” myös johdolle?

Koulutukseni ovat hallintajärjestelmien sisältö selkokielellä -koulutuksia. Yksinkertaisia koulutuksia yksinkertaiselta kouluttajalta. Parasta niissä on se, että kouluttajakin oppii koko ajan. Erään yrityksen edustaja kuvasi laatujärjestelmää Messiaana, jota odotetaan kovasti, ja jonka Jumala suunnittelee. Asiaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä niin vaikeasti, kaikki johtavat toimintaa tavallaan ja rakennusinsinöörit ovat johtajina aliarvostettuja.

Laadukkaassa tekemisessä ja rakentamisessa tärkeää on tietää missä ollaan ja minne ollaan menossa, sekä vielä päättää se millä keinoin kohteeseen päästään. Ei loppujen lopuksi kovinkaan vaikeaa?

Näkisin mielelläni koulutuksissani laatuvastaavien lisäksi organisaatioiden ylintä johtoa, joka toiminnan laadusta vastaa. Sitä vastuuta ei voi ulkoistaa. Johdon olisi hyvä ymmärtää, mitä työkaluja ja mahdollisuuksia standardit johtamiseen antavat. Koulutuksessa mukana oleminen on myös mahdollisuus viestiä muulle organisaatiolle johdon sitoutumisesta laadukkaaseen tekemiseen. Tervetuloa mukaan koulutukseen, johtajat!

Halpaa laatua

Laadun ei tarvitse olla kallista. Halpakin palvelu on palvelu, ja jos se vastaa asiakkaan tarpeeseen, se on silloin laadukas. Jos toiminta on laadukasta, tulee rakennuksen tai tuotteen laadun lisäksi automaattisesti asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja taloudellinen tulos.

Poltetaan mapit

Hyvä laatu on kuin hyvää musiikkia. Soitetaan samoilla nuoteilla, samaa kappaletta ja pysytään vielä vireessäkin. Kaikkien ei tarvitse olla huippumuusikoita, yhdessä tekeminen ratkaisee lopputuloksen. Se voi olla täydellistä musiikin harmoniaa, tai sitten riitasoinnut viiltävät korvaa…

Laadun tekemiseksi tarvittavat työkalut saa jokainen päättää itse. Parhaimmillaan ne ovat aidosti käytössä ja päivittäisessä johtamisessa läsnä, pahimmillaan pölyyntyvä mappirivistö, jota vilkaistaan kerran vuodessa ulkoisen auditoinnin yhteydessä. Jälkimmäisessä tapauksessa kannattaisi mappirivistöstä päästä eroon ja miettiä asiaa vähän uudella tavalla.

Kommentoi: Olisiko mapit hyvä polttaa ja aloittaa puhtaalta pöydältä? Vaikuttaako laadukas toiminta rakentamisen laatuun? Arvostammeko vain rakennuksen laatua vai koko rakentamisen laatua? Kerro oma näkemyksesi ja kokemuksesi laadusta.

Kirjoittaja on Inspecta Sertifioinnin rakentamisen tuotehallintapäällikkö Tiia Tuomi