27 kesäkuuta 2018

Mitta Oy huomioi ympäristövaikutukset sertifikaatin arvoisesti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Mitta Oy:n Ympäristö- ja Energiapalvelut -yksikölle ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin maa- ja vesiympäristön sekä pato- ja geotekniikan mittauksiin, suunnitteluun, mallintamiseen, turvallisuusvalvontaan ja ympäristönhoitotöihin.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä; Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi. ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

Mitta Oy on vuonna 1989 perustettu monipuolinen rakentamisen palveluihin erikoistunut konsulttitoimisto päätoimialoinaan mittaus, geotekniikka ja pohjatutkimus, maa- ja kiviaineslaboratorio, ympäristö- ja vesistötutkimus sekä toimialalla tarvittavien laitteiden maahantuonti ja vuokraaminen. Mitta Oy:llä tekee töitä yli 270 ammattilaista ja se toimii 26 paikkakunnalla läpi Suomen. Tällä hetkellä Mitta Oy toimii valtakunnallisesti ja on suurin yritys kaikilla toimialoillaan. Mitta Oy:llä on voimassa rakentamisen laadun RALA sertifikaatti.

Mitta Oy:n Ympäristö- ja Energiapalvelut tarjoaa uusinta teknologiaa hyödyntäviä ympäristöön ja energiaan erikoistuneita palveluita mm. vesi- ja tuulivoimayhtiöille sekä ympäristöalan toimijoille. Toiminnassa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Toimialajohtaja Ilkka Kylmänen kertoo asiakkaiden edellyttävän kokonaisvaltaista ympäristönäkökohtien huomioimista ja sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Ympäristöohjelma ohjaa toimintaamme palveluprosessin rinnalla. Ympäristöjärjestelmän sertifiointiprosessin aikana merkittävimmäksi ympäristönäkökohdaksi on vahvistunut tietoisuus, että tuottamamme mittaus- ja tutkimustiedon laadulla on suuri merkitys meidän ja asiakkaidemme ympäristöjärjestelmien päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisessa.

Lisätietoja:

Mitta Oy, Ympäristö- ja Energiapalvelut
Toimialajohtaja Ilkka Kylmänen
040 5028 245, ilkka.kylmanen@mitta.fi
Ympäristöpäällikkö Harri Patjas
040 558 2826, harri.patjas@mitta.fi
www.mitta.fi

Kiwa Inspecta, Inspecta Sertifionti Oy
Pääarvioija Tiia Tuomi
050 356 0873, tiia.tuomi@inspecta.com
www.inspecta.fi