4 helmikuuta 2019

Nordic Poly Mark -merkki muoviputkituotteiden laadun takeena jo 15 vuotta

Muoviputkituotteiden laatu- ja sertifiointimerkki Nordic Poly Mark (NPM) on jo 15 vuotta taannut tuotteiden soveltuvuuden pohjoisiin olosuhteisiin. NPM-merkittyjen tuotteiden käyttöä kannattaa putkijärjestelmäurakoissa aina vaatia jo suunnittelusta alkaen.


 

Yhteispohjoismaisen sertifiointijärjestelmän ja sertifiointimerkin tarve oli havaittu jo vuosia, mutta vasta 2000-luvun alussa ne tulivat mahdollisiksi. Ratkaisun avain oli muoviputkien ensimmäisten EN-tuotestandardien valmistuminen vuosituhannen vaihteessa.

Alkoi yhteispohjoismaisen laatumerkin ja tuotesertifioinnin nopea kehitys. Vuonna 2003 valmistajien pohjoismainen yhdistys Nordiska Plaströrsgruppen (NPG) avasi sertifiointilaitosten kanssa keskustelun EN-tuotestandardeihin perustuvan sertifioinnin kehittämisestä. NPG:n yhteistyökumppaniksi valikoitui pohjoismainen sertifioijien ryhmä INSTA-CERT, joka aloitti uuden yhteispohjoismaisen sertifiointimenettelyn kehitystyön keväällä 2004.

INSTA-CERT kutsui mukaan ohjeiden laatimiseen vesilaitosten, valmistajien, testaajien ja rakennustarkastuksen edustajia. Yhteistyö oli tehokasta, sillä jo joulukuussa 2004 ensimmäiset sertifiointiohjeet oli laadittu neljälle tuoteryhmälle.

Sertifiointimerkiksi valittiin Nordic Poly Mark (NPM) -merkki. Se alkoi käytännössä korvata Pohjoismaiden kansallisia sertifiointimerkkejä. Korkeat pohjoismaiset laatuodotukset täyttävien tuotekohtaisten vaatimusten ansiosta NPM-merkistä tuli muoviputkijärjestelmien laatumerkki.

Nordic Poly Mark (NPM) -merkki osoittaa sertifiointiohjeiden vaatimusten täyttymisen. Sen avulla myös tuotteiden rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus on osoitettavissa.

Kiinnostus INSTA-CERT-tuotesertifiointia kohtaan on ollut jatkuvasti kasvavaa. Merkin käyttöön oikeuttavia sertifikaatteja on voimassa noin 180 kpl, joista noin 25 kpl on myönnetty pohjoismaiden ulkopuolella sijaitseville valmistajille.

INSTA-CERT -tuotesertifioinnin ja NPM-laatumerkinnän mahdollisuuden piirissä olevia muoviputkijärjestelmien tuoteryhmiä ovat mm.: PP- ja PVC-maaviemärit, vesijohto- ja paineviemärijärjestelmät, kaasuputket, sadevesiputket, saneerausputket, tarkastuskaivot, kiinteistöviemärijärjestelmät, käyttövesiputket, putkiliittimet ja halogeenittomat sähköasennusputket.

Lisätietoa osoitteista www.insta-cert.net ja www.nordicpolymark.com