15 syyskuuta 2021

Nostoapuvälineiden ja putoamissuojien turvallisuus on tarkastajan käsissä

AdobeStock_431347821 web.jpg

Putoamissuojainten turvallisuuteen liittyy henkilösuojainasetus, nostoapuvälineitä koskevat vaatimukset konedirektiivissä ja työvälineiden käyttöasetuksessa. Turvallisuuden kannalta oleellista on tietysti se, että välineet ja suojaimet tarkastetaan säännöllisesti niihin perehtyneen henkilön toimesta. Hyvä koulutus antaa valmiuden tehdä tarkastukset laadukkaasti.

Hyvä tarkastaja tuntee omat velvollisuutensa sekä mahdolliset lainsäädäntöön ja direktiiveihin kirjatut vaatimukset. Tämän lisäksi tarkastajan tulee olla perehtynyt itse työhön ja sen suunnitteluun. Sen jälkeen on mahdollista ymmärtää tarkastuksen kokonaisuus, sen riskit, mitä tarkastetaan ja miksi. Kuka sitten on perehtynyt henkilö? Ainakin koulutuksella se on mahdollista helposti todentaa.

Teoriaa ja käytännön tarkastusharjoitus

Nostoapuvälineiden ja putoamissuojien tarkastajia koulutetaan asiantuntijakoulutuksena, niin sanottuna luokkahuonekoulutuksena, eikä näitä ole mahdollista suorittaa etänä. Koulutuksissa käydään läpi tarkastettavat osat sekä niiden mahdolliset hylkäysperusteet teoriassa. Tämän jälkeen suoritetaan käytännön tarkastusharjoitus ja näyttökoe. Opetuksessa otetaan huomioon eri laitevalmistajien tuotteet ja niiden mahdolliset erot, joten se antaa hyvän pohjan soveltaa tietoa erilaisiin tuotteisiin.  

Johtavat asiantuntijat kouluttajina

Koulutettavan lisäksi myös kouluttajalla on merkitystä. Kun kouluttajana toimii henkilö, joka on itse tehnyt tarkastuksia, toimii johtavana asiantuntijana laajalle asiantuntijayhteisölle, on mukana alan standardointeihin liittyvässä toiminnassa sekä tiiviissä yhteistyössä laitevalmistajien ja tuotteiden markkinoille saattamisessa, on koulutettava turvallisissa käsissä. Tarvittaessa voit jatkossakin ongelmatilanteissa turvautua kouluttajien ammattitaitoon ja näkemykseen.

Katso lisätietoja koulutusten sisällöistä sekä seuraavat ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan!

Nostoapuvälinetarkastajan koulutus

Putoamissuojainten tarkastajakoulutus