10 tammikuuta 2018

Ovatko tarkastukset pakollinen kuluerä vai sijoitus tulevaisuuteen?

Jos teollisuuden laitoksessa hajoaa laite ja tuotanto joudutaan pysäyttämään, syntyy sekä korjauskuluja että tuotannonmenetyksiä. Yaran Siilinjärven tehtaalla tehdään tarkastukset riskiperusteisesti. Tehtaan luotettavuus on tämän ansiosta parantunut ja suunnittelemattomien seisokkien määrä vähentynyt.

Voisi luulla, että laitteiden tarkastaminen laajemmin kuin lainsäädäntö edellyttää toisi ylimääräisiä kustannuksia. Teollisuuden puolella näin ei kuitenkaan ole. Jos Yaran tehdas Siilinjärvellä pysähtyy yllättäen, siitä aiheutuu yritykselle merkittäviä menetyksiä.

"Yarassa on päätetty jo vuonna 2004, että kaikkien tarkastusten tulee pohjautua riskiperusteiseen tarkastukseen (RBMI), koska tavallisen tarkastustoiminnan ei nähty tukevan riittävästi turvallisuutta ja luotettavuutta. Yaran Sluiskilin tehdas Alankomaissa toimi pilottikohteena vuonna 2008, josta riskiperusteinen tarkastus on laajentunut koskemaan muita Yaran tehtaita ympäri maailman", Yaran Inspection and Reliability Manager Marko Puhtila kertoo.

"Ensisijaisina tavoitteina olivat turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen, suunnittelemattomien, laiterikoista johtuvien seisokkien välttäminen, vertailukelpoisen tiedon jakaminen tehtaiden välillä sekä laitetuntemuksen parantaminen. Toissijaisena tavoitteena on pitkällä aikavälillä laskea kunnossapito- ja tarkastuskustannuksia parantamalla luotettavuutta", Puhtila sanoo.

Siilinjärvellä riskiperusteiset tarkastukset aloitettiin vuonna 2011. Maailmalla riskiperusteiset tarkastukset ovat yleistyneet 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Kiwa Inspecta on toteuttanut Yaralle tarkastuksia neljän vuoden ajan.

"Riskiperusteiset tarkastukset ovat Suomessa vielä uusi suuntaus. Muut teollisuusyritykset voisivat oppia paljon Yaralta", tarkastuksia toteuttavan Kiwa Inspectan tarkastuksista vastaava Marko Tonteri arvioi.

Tunne laitteesi – muuten et voi arvioida riskiä

"Riskiperusteinen tarkastus on hyvin systemaattinen lähestymistapa tarkastustoimintaan ja se vaatii varsinkin alkuvaiheessa panostusta, mutta hyvin toteutettuna ja päivitettynä se parantaa turvallisuutta, luotettavuutta ja taloudellista kannattavuutta. Riskiluokituksen avulla tarkastusresursseja voidaan kohdentaa aiempaa enemmän laitoksen kokonaisriskiin voimakkaasti vaikuttaviin laitteisiin", Puhtila kertoo.

Jotta Yaran eri tehtaat voisivat jakaa tietoa keskenään, pitää tarkastukset toteuttaa yhtenäisesti, jolloin tieto on vertailukelpoista. Tarkastustoiminta on kytketty laitteiden todellisiin käyttöolosuhteisiin ja potentiaalisiin vauriomekanismeihin. Lakisääteisiin tarkastuksiin riskiperusteinen arviointi ei ainakaan toistaiseksi vaikuta.

"Nyt on nähtävissä, että tarkastuskustannukset ovat jo lähteneet laskuun tietyillä alueilla. Kun laitetuntemus on kasvanut ja tiedämme laitteiden todellisen kunnon sekä tunnemme prosessin, voimme keskittää tarkastusresurssit oikeisiin laitteisiin. Riskiperusteisten tarkastusten ansiosta tehtaiden luotettavuus on parantunut ja tarkastukset voidaan kohdentaa optimoidummin ja suorittaa tehokkaammin", Puhtila sanoo.

Riskiperusteinen malli ei ole vastaus kaikkiin tilanteisiin. Esimerkiksi luonnonilmiöitä tai ihmisten tekemiä virheitä on vaikea ennakoida.

Työturvallisuus ensimmäisellä sijailla tarkastuksissakin

Siilinjärven tehtaalla tuotetaan vuosittain noin 500 000 tonnia lannoitteita ja noin 300 000 tonnia fosforihappoa. Tehdas on siitä poikkeuksellinen, että siellä toimii Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Tyypillisesti tehtaat pysäytetään kunnossapitotoimenpiteiden ajaksi. Seisakit halutaan pitää mahdollisimman lyhyinä, joten ne on hyvin aikataulutettu ja työturvallisuusaspektit on mietitty tarkkaan.

"Työturvallisuusasiat on Yaralla nostettu todella korkealla tasolle. Heillä on erittäin työturvallinen järjestelmä lähtien jo työkaluista. Esimerkiksi jatkojohtojen tulee olla tarkastettuja ja niitä ei saa asettaa kulkuväylille kompastumisriskin takia", Tonteri sanoo.

Yara kokee tärkeäksi, että tarkastajien toimintaan voi luottaa

"Riskiperusteisen tarkastusmallin toteutuminen edellyttää, että tarkastusten tuloksiin voi luottaa. Kiwa Inspectan kokeneet tarkastajat ovat olleet meille korvaamaton apu. Voimme luottaa, että he eivät tingi turvallisuudesta. Lisäksi he ovat aktiivisesti mukana ratkaisemassa ongelmia, ja heiltä löytyy osaamista ja tietämystä laajalta rintamalta", Puhtila toteaa.

Teksti: Katariina Ahonen/ Kaiku Helsinki