13 maaliskuuta 2020

Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin

Imuauto.jpg

Tiesithän, että kuljetussäiliö pitää nykyään rekisteröidä ja tarkastaa kahden vuoden välein, jos sen käyttöpaine on yli 0,5 bar:a?

Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset muuttuivat vuonna 2017 (Painelaitelaki 1144/2016, Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta 1549/2016). Kuljetussäiliö pitää nykyään rekisteröidä ja tarkastaa kahden (2) vuoden välein, jos sen käyttöpaine on yli 0,5 bar:a.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kenttätarkastuksessaan havainnut, että maanteillä liikkuu paine-/ imuautoja (loka-autoja), jotka ennen eivät kuuluneet tarkastuksen piiriin.

Kuljetussäiliön rekisteröinti

Omistajan tai haltijan on vietävä säiliö ensimmäiseen tarkastukseen käyttöönoton yhteydessä. Vanhastakin säiliöstä on pyydettävä tarkastuslaitokselta muutostarkastus, jossa säiliö rekisteröidään. Ilmoituksesta on käytävä ilmi painelaitteen tekniset tiedot, sijainti sekä painelaitteen valmistaja, maahantuoja, omistaja ja käytön valvoja.

Määräaikaistarkastukset

Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteelle tehdään ensimmäisen määräaikaistarkastuksen jälkeen säädetyin välein määräaikaistarkastukset. Tarkastukset tekee hyväksytty tarkastuslaitos.

Seuraavat määräaikaistarkastukset ovat: käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus sekä määräaikainen painekoe.

Määräaikaistarkastusten aikavälit ovat paineella tyhjennettävälle kuljetussäiliölle, joka on paineellinen vain tyhjennettäessä:

  • käyttötarkastus sekä sisäpuolinen tarkastus kahden vuoden välein
  • määräaikainen painekoe neljän vuoden välein eli joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä.

Käytön valvonta

Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä painelaitteen asianmukaista käyttöä valvomaan käytönvalvoja sekä hänelle yksi tai useampi varavalvoja. Varavalvoja toimii käytön valvojana, kun varsinainen käytön valvoja on estynyt hoitamasta tehtäviään.

Käytönvalvojalla ja varavalvojalla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva riittävä asiantuntemus. Riittävä asiantuntemus voidaan hankkia esimerkiksi Kiwa Inspectan järjestämällä painelaitekoulutuksella. (linkki koulutukseen)

Käytönvalvojan tehtävä on:

  • Valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä huolehtia käyttökirjanpidosta.
  • Varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset ja varmistus- sekä hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja kokeilut.
  • Huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset teetetään määräysten mukaisesti.

Palvelumme

Tarjoamme lisäksi muita palveluita painelaitteisiin liittyen.

Oat yhteyttä Kiwa Inspectan asiakaspalveluun fi.asiakaspalvelu@kiwa.com tai 010 521 600. Yhteydenotto ohjataan paikalliselle painelaitetarkastajallemme, joka ottaa teihin yhteyttä tarkastusajankohdan sopimiseksi ja antaa lisäohjeita.