26 huhtikuuta 2019

Pohjoismainen vesiteollisuus puhuu Nordic Poly Mark -laatumerkin puolesta

Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet edelläkävijä juomavesi- ja jätevesijärjestelmissä käytettävien putkien laadun varmistamisessa eli siinä, että niiden laatu ja turvallisuus soveltuvat Pohjoismaiden erityisiin, haastaviin olosuhteisiin. Pohjoismaisen muoviputkiliiketoiminnan keskeiset toimijat tekevät vahvaa yhteistyötä yhteisen laatumerkin, Nordic Poly Mark -merkin (NPM) eteen. NPM: n hallituksella on useita aloitteita laatumerkin vahvistamiseksi edelleen.

Nordic Poly Mark osoittaa pohjoismaisten korkeiden laatuvaatimusten täyttymisen

NPM:n johtokunta, joka koostuu Pohjoismaiden vesialan yhdistysten paikallisista edustajista Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, raaka-aineiden toimittajista sekä pohjoismaisista muoviputkivalmistajista, kokoontui maaliskuussa Kööpenhaminassa vahvistaakseen yhteistyötään. NPM-johtokunnan tarkoitus edelleen kehittää korkealaatuisia standardeja, joita Nordic Poly Mark edustaa. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa tärkeä keskustelufoorumi alan toimijoille.

NPM-hallituksen maaliskuussa pidetyssä kokouksessa myös INSTA-CERT ( = Pohjoismaiden sertifiointielinten ryhmä Pohjoismaissa) esitteli hallitukselle työtään riippumattomana kolmannen osapuolen Nordic Poly Mark -sertifioijana. Suomessa INSTA-CERT sertifioijana toimii Kiwa Inspecta.

Juomavesijohtotuotteiden on oltava käyttötarkoitukseen soveltuviksi osoitettuja

Seuraavalla kaudella NPM:n johtokunnan puheenjohtajana toimii DANVA: n toimitusjohtaja Carl-Emil Larsen. Larsen on erittäin innostunut NPM:n hallituksen puheenjohtajuudesta ja näkee pohjoismaisen yhteistyön roolin tarpeellisena ja tärkeänä myös tulevaisuudessa.

- Juomavesi on kaikkein kriittisin luonnonvaramme ja muoviputkien laatu takaa sen turvallisen käsittelyn. Se on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa käyttäjälle puhdas ja turvallinen veden laatu.

Jo vuosien ajan on tehty töitä juoma- ja jäteveden muoviputkien maailmanluokan pohjoismainen laatutason eteen. Yksi NPM-johtokunnan tehtävistä on varmistaa, että emme tee jatkossakaan kompromisseja, Larsen sanoo ja lisää, että johtokunnan tehtävänä on myös määrittää tarkemmin se, mitä pohjoismainen laatu tulevaisuudessa tarkoittaa.

- Meidän on oltava vielä entistä täsmällisempiä vaatimuksista ja kriteereistä, joita tuotteiden on täytettävä, jotta ne voivat noudattaa korkeita pohjoismaisia laatustandardeja ja ansaita käyttöönsä Nordic Poly Mark -merkin käyttöoikeuden. Perusolettamuksemme on, että kaikkien Pohjoismaissa asennettujen muoviputkien tulee täyttää samat korkeat laatuvaatimukset, Larsen toteaa

Pohjoismainen NORDIWA -konferenssi Helsingissä syyskuussa

NPM: n johtokunnalla on myös kunnianhimoisia tavoitteita toimia aktiivisemmin toimialalla. Ensimmäisenä toimenaan tällä saralla NPM: n uusi hallitus järjestää tämän vuoden Pohjoismaisen NORDIWA -jätevesikonferenssin. Konferenssi järjestetään Helsingissä 23.-25. syyskuuta. Lisätietoja toiminnasta ja konferenssista osoitteessa nordiwa.org.