21 kesäkuuta 2021

Rakennustuotteiden merkinnässä iso muutos Isossa-Britanniassa vuoden 2022 alusta

Brexitin astuttua voimaan muuttuivat myös Ison-Britannian säännökset tuotteiden hyväksyntään ja markkinoille saattamiseen. Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän osalta on Britannian markkinoilla siirrytty 1.1.2021 alkaen vuoden kestävään siirtymävaiheeseen.

Asianmukaisesti CE-merkittyjä tuotteita voidaan edelleen saattaa markkinoille Isossa-Britanniassa ilman esteitä 31.12.2021 asti, mutta ensi vuoden alusta tuotteet pitää olla merkitty Ison-Britannian omalla kansallisella merkinnällä UKCA:lla. – Valitettavasti osa UK-markkinoille toimittavista yrityksistä ei ole vielä aloittanut muutoksen vaatimia toimenpiteitä. Lisäksi haasteena on muutokselle asetettu tiukka aikataulu, Inspecta Sertifiointi Oy:n tuotepäällikkö Reijo Ravila kertoo.

UKCA-merkitty (United Kingdom Conformity Assessed) tuote on kaikkien Isossa-Britanniassa sovellettavien lainsäädännön vaatimusten mukainen, jolloin myös asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on saatettu onnistuneesti päätökseen. Kyseinen kansallinen merkintäjärjestelmä on sisällöltään identtinen CE-merkintäjärjestelmän kanssa, perustuen eurooppalaisiin harmonisoituihin tuotestandardeihin, ja sitä on saanut käyttää 1.1.2021 alkaen. – Muutos koskee siis kaikkia Suomesta UK-markkinoille vietäviä puutuotteita, kuten esimerkiksi sahatavaraa, liimapuupalkkeja, sormijatkettuja tuotteita ja puulevyjä, Ravila luettelee.

- UKCA-sertifiointi on toistaiseksi voimassa, ja tarkastusvälit ovat samat kuin CE-merkintäjärjestelmässä, Ravila kertoo. Myös tekninen dokumentaatio säilyy samantyylisenä, ja sitä on säilytettävä 10 vuotta tuotteen markkinoille tuomisen jälkeen. Muutos toiminnassa on niin pieni, että käytännössä FPC-käsikirja pysyy ennallaan, mutta siihen lisätään oma kohta UKCA-merkinnälle CE-merkinnän lisäksi.

Siirtymäaikaa on siis vuoden loppuun asti, mutta ongelmia voi tulla siinä tapauksessa, että CE-merkittyjä tuotteita on kauppiaan tai välittäjän varastossa Ison-Britannian alueella vuodenvaihteessa. Isossa-Britanniassa saa myydä CE-merkinnällä varustettuja rakennustuotteita vielä 1.1.2022 jälkeenkin, mutta niissä pitää olla silloin myös UKCA-merkintä.

Tähänastiset Britanniassa sijaitsevat ilmoitetut laitokset (EU Notified Body) ovat brexitin seurauksena muuttuneet kansallisiksi laitoksiksi (UK Approved Body). Jos CE-merkittyjen rakennustuotteiden valmistaja on tähän asti käyttänyt tuoteominaisuuksien varmentamisessa kolmantena osapuolena brittiläistä ilmoitettua laitosta, hänen on säilyttääkseen CE-merkinnän käyttöoikeuden vaihdettava jonkin EU:n jäsenmaan ilmoitetun laitoksen asiakkaaksi. Jos valmistaja haluaa edelleen jatkaa brittiläisen varmennuslaitoksen asiakkaana, hänen on siirryttävä käyttämään UKCA-merkintää tuotteissaan.

UK-markkinoille tuotteita vievät suomalaiset yritykset voivat käyttää suoraan Iso-Britannian kansallista laitosta. Toinen vaihtoehto on kääntyä ulkomaisen laitoksen puoleen, joka on kansallisen laitoksen yhteistyökumppani.  – Brittiläinen CATG Ltd on hyväksynyt meidät tekemään tarkastukset heidän puolestaan asiakkaillemme, Ravila sanoo. Yhden lisäportaan mukaantulo toki hieman lisää kustannuksia, mutta helpottaa käytännön työtä.

Joidenkin tuotteiden osalta on annettu siirtymäaika 1.1.2023 asti, jolloin UKCA-merkintä voidaan tehdä esimerkiksi erillisillä tarroilla. Rakennustuotteita tämä ei kuitenkaan koske. Lujuuslajitellun rakennesahatavaran osalta merkintä pitää olla tehtynä tuotteeseen, jos ne ovat koneellisesti lujuuslajiteltuja. Visuaalisesti lajitellussa tuotteessa riittää, kun merkintä on paketissa. – Koneellisesti lujuuslajitellun tuotteen luokkaa ei pysty jälkikäteen varmuudella toteamaan visuaalisesti, minkä vuoksi merkintä pitää olla jokaisessa kappaleessa, Ravila kertoo.

Pohjois-Irlannissa rakennustuotemarkkinat pysyvät kuitenkin edelleen osana EU:n markkinajärjestelmää. Pohjois-Irlannissa sovelletaan siis edelleen CE-merkintää aivan kuten tähänkin asti, eikä UKCA-merkintä ole siellä käytössä. Tämä tekee molemmille markkinoille toimittavan sahatavara-agentin toiminnan hankalaksi. Hänen pitäisi jo ostaessaan tietään meneekö tuote esimerkiksi UK-markkinoille, Irlantiin vai Pohjois-Irlantiin.

– Tällaisessa tapauksessa tuotteet kannattaa merkitä molemmilla merkinnöillä siirtymäajan jälkeenkin, ja sitä saatetaan jopa vaatiakin kauppaa tehtäessä, Ravila sanoo. Esimerkiksi sahatavarapaketin osalta voidaan toimia niin, että pakettiin liimataan molemmat tarrat, joista väärä poistetaan, kun tiedetään paketin määränpää. Koneellisesti lujuuslajitellun rakennesahatavaran osalta tuotteet kannattaa merkitä molemmilla merkinnöillä, jos se vain käy loppuasiakkaalle. Kappalekohtaisia merkintöjä on muissakin tuotteissa kuin lujuuslajitellussa rakennesahatavarassa. Ravilan mukaan asia on uusi ja kiireellä valmisteltu, joten ohjeistukset merkinnöistäkin tarkentuvat vielä myöhemmin.

Vaikka puutuotteita UK-markkinoille valmistava yritys olisikin hoitanut itselleen UKCA-sertifikaatin ja päivittänyt merkintälaitteidensa ohjelmistot, on sen edelleen oltava tarkkana, jotta sinne lähtevät tuotteet on oikein merkitty. – Erityisesti AVCP-luokkien 3 ja 4 osalta pitää olla tarkkana, ettei tule väärinkäsityksiä toimittajan ja asiakkaan välillä, Ravila toteaa.

Nykyään tuotantoa ohjataan hyvin pitkälti tilausten mukaan, mikä helpottaa oikean merkinnän tekemistä. Jatkossa on kuitenkin mahdollista, että ainakin osa puutuotteista merkitään niin CE- kuin UKCA-merkinnällä. Sen jälkeen ei olisi väliä meneekö tuote EU:n vai UK:n markkinoille. Varmaa on kuitenkin se, että jos toimit UK-markkinoilla, kannattaa sertifiointi- ja merkintäasiat hoitaa kuntoon pikaisesti.

Artikkeli julkaistu Puumies 5/21 -lehdessä

Teksti: Petri Puttonen

Lisätietoja UKCA-merkinnästä