1 helmikuuta 2024

Rakennustuotteiden ympäristövaikutukset näkyväksi EPD ympäristöselosteen ja Kiwa Inspectan rakennustuotekokemuksen avulla

Kiwa Inspectalla on vuosikymmenten kokemus rakennustuotteiden sertifioinnista ja vaatimusten arvioinnista. Nyt asiantuntijuus kattaa myös EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteen kokonaispalvelun määrittelystä laskentaan, todentamiseen ja julkaisuun asti. 

Rakennustuotteen ympäristöseloste, EPD, on luotettava tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren aikana. Kokonaisuudessa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari raaka-aineiden hankinnasta tuotteen uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen asti, joissakin tapauksissa EPD voidaan rajata kattamaan pelkän valmistusprosessin. Selosteeseen tarvitaan kolmannen osapuolen todennus ennen sen julkaisua. Kiwa Inspectan palvelu kattaa koko kokonaisuuden. 

“Kiwa Suomen visiona on olla edelläkävijä vastuullisuuden kehittämisessä. Laajennamme aktiivisesti palveluvalikoimaamme tukemaan asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita, ja olemme innoissamme mahdollisuudesta auttaa asiakkaitamme nyt myös rakennustuotteiden EPD ympäristöselosteiden osalta. Meillä on jo vuosikymmenten asiantuntemus tuotteiden vaatimustenarviointeihin, laatujärjestelmiin sekä ympäristö- ja energiatehokkuussertifiointeihin, joten tämä on luonnollinen lisä palveluihimme.” kertoo Maija Vanttaja, Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja. 

 

Miksi kannattaa tehdä EPD? 

EPD tarjoaa yritykselle useita hyötyjä. Siitä saatua tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti tuotekehityksessä, prosessikehityksessä sekä strategisessa suunnittelussa. Lisäksi EPD: 

  • tukee yrityksen tuotteen kilpailukykyä ja toimii erottautumistekijänä  
  • on osa markkinointia ja viestintää   
  • mahdollistaa yritykselle tuotteensa ympäristövaikutusten ymmärtämisen sekä parantamisen  
  • tiedot voidaan sisällyttää yrityksen kestävyysraportointiin  
  • osoittaa yrityksen sitoutumista kestävään kehitykseen sekä riskinhallintaan. 

 

Uusi rakennuslaki edellyttää ilmastoselvitystä 

1.1.2025 voimaan astuva uusi rakennuslaki edellyttää, että rakennuksille laaditaan materiaaliseloste ja ilmastoselvitys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käytetyistä tuotteista on oltava materiaalitietojen lisäksi myös todennetut hiilijalanjälkitiedot. EPD ympäristöseloste on kattava kokonaisuus ja vastaa kasvaviin ympäristövaikutusten raportointitarpeisiin. Rakennustuotteiden EPD tehdään EN 15804:2012+A2:2019 standardin mukaisesti. 

Kiwa Inspectan liiketoimintapäällikkö Matti Järvi painottaa, että “rakentamisen markkinat vaativat tuotteen sertifikaattien lisäksi jatkossa tietoa tuotteen ympäristöominaisuuksista. Mm.  uusi rakentamislaki vaatii vuoden 2025 alusta luotettavaa tietoa rakennustuotteen hiilijalanjäljestä. EPD:n avulla rakennustuotteen valmistaja voi luotettavasti esittää hiilijalanjäljen ja muut ympäristöominaisuudet.” 

 

Kolme askelta EPD:hen 

  1. Asiakkaan kanssa yhteistyössä määritellään ne tuotteet, tuoteperheet ja valmistuspaikat, joille EPD:tä lähdetään luomaan 
  1. Valmistaja toimittaa tuotteen raaka-aineita, koostumusta ja valmistusta koskevat tiedot. Näiden perusteella tehdään tuotteen elinkaarianalyysi ja luomme EPD:n, jossa esitetään ympäristöindikaattoriarvot tuotteen eri elinkaaren vaiheissa 
  1. Riippumaton todentaja todentaa laskennan oikeellisuuden. Todennettu EPD luovutetaan valmistajalle ja julkaistaan kansainvälisellä EcoPlatform -julkaisualustalla. 

Tietokannoissa julkaistut EPD:t ovat luotettavia kolmannen osapuolen todentamia dokumentteja. Sieltä suunnittelijat ja rakennuttajat saavat tuotteen ympäristöominaisuudet helposti käyttöönsä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksien arviointia varten. 

 

Lue lisää EPD palvelusta tästä.

Lisätietoja: 

Matti Järvi  
Liiketoimintapäällikkö, Rakennustuoteteollisuus, Inspecta Sertifiointi Oy 
040 5046 932 
matti.jarvi@kiwa.com