1 helmikuuta 2019

Rakentamisen laatu on kallis(arvois)ta

”Tässä yrityksessä ei mennä turvallisuus edellä!”

Näin sanoi esimies edellisessä elämässä ja sai minut näkemään punaista. Yrityksen turvallisuuspäällikkönä ja työturvallisuudesta vastaavana turvallisuusasiat olivat minulle ja monelle muullekin henki ja elämä. Ja sitä paitsi iso johtaja konsernissa oli määritellyt, että jos ei voida tehdä turvallisesti, ei tehdä ollenkaan. Minä olin tässä asiassa siis oikeassa.

”Laatu on meille tärkeää. Keskitymme tänä vuonna laatuun.” No tietystikin niin, kenelle ei olisi. Varsinkin kun huolimatta rakkaudesta rakentamiseen rakentamisen laatutasosta tulee jatkuvasti huonoja tai kestämättömiä uutisia. Katot sortuvat, vesivahingot ovat lisääntyneet, sisäilmanlaatu huolestuttaa. Mutta eihän laatu voi siltikään mennä turvallisuuden edelle?

Valmistautuessani puolustamaan omaa asemaani ja turvallisuuden tinkimättömyyttä pieni omantunnon kolkutus jossain taka-alalla muistutti, että useassa yrityksessä olin kuullut kommentteja siitä, kuinka yrityksen laatu- ja ympäristöasiat jäävät taka-alalle, koska Safety first. Pitikö se sittenkin paikkaansa? Jyrääkö turvallisuus kaiken muun yli?

Rakentamisen siilot

Kauan ei asiaa tarvinnut miettiä, kun käänsin jo takkini. Pieni vilkaisu useimpien yrityksien organisaatiokaavioon kertoo, kuinka erillään toiminnot ovat toisistaan. Laatua, ympäristöasioita ja turvallisuutta johtavat omilla tahoillaan ja agendoillaan eri henkilöt, joilla ei ole minkäänlaista yhteistä toimintaa tai sisäistä viestintää. Kuinka voidaan asettaa yhteisiä tavoitteita tai toimia yhdessä, kun siilot ovat ja lähtökohtaisesti vahvasti erillään?

Sitten vilkaisu omaan napaan. Turvallisuudesta vastaavana vastasin työturvallisuudesta. Entä esimerkiksi ympäristöturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, tietoturvallisuus ja toimitila- ja kiinteistöturvallisuus? Kaikki kauniisti omissa siiloissaan ja eri henkilöiden vastuulla. Olisiko aika olla edelläkävijä ja alkaa ajatella yrityksen kokonaisturvallisuutta? Voidaanko asioita tehdä sittenkin yhdessä yhteisen mallin avulla? Sellaista on nykyisessä työpaikassani ja omin kotimaisin voimin kehitelty ja jalostettu jo pitkän aikaa, ja Kiwa Inspecta on ensimmäisenä uskaltautunut jossain määrin kurkistamaan siilorajojen ulkopuolelle. Mutta voisiko malli aidosti toimia?

 

Kiwa Rima® -viitekehys sisältää kaikkien yritysturvallisuuden eri osa-alueiden johtamiseen tarvittavat yhteiset prosessit ja perusmenettelyt (www.kiwarima.com)

Johtamisjärjestelmät

Idealistina näen silmieni edessä yrityksen, jota johdetaan yhdellä yhteisellä johtamisjärjestelmällä yhteisiä tavoitteita kohti, olivat ne sitten talouteen, laatuun, ympäristöön tai turvallisuuteen liittyviä. Yksi yhteinen agenda ja integroidut järjestelmät madaltavat organisaatiota ja tekevät siitä ketterän. Valitettavasti omassa työssä näitä yrityksiä tulee vastaan vain harvoin. Aidosti integroituja johtamisjärjestelmiä käyttävät menestyneimmät yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa. Ne yritykset, jotka ovat vasta laatupolkunsa alussa, joutuvat usein oppimaan kantapään kautta ja maksamaan siitä. Laatu on kallista, vai onko?

Mitä sitten?

Toimintaa voidaan kehittää johtamisjärjestelmien avulla. Ne kannattaa integroida ja sertifioida, jotta varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen. Se ei ole vaikeaa. Ensimmäiset askeleet voi ottaa koulutuksien kautta tai vaikka vain tutustumalla sertifiointioppaaseen. Linkit alla.

Tule mukaan kehittämään johtamisjärjestelmiäsi, niin voidaan ehkä viedä asioita yhdessä eteenpäin!

Kirjoittaja on Inspecta Sertifioinnin rakentamisen tuotehallintapäällikkö Tiia Tuomi.