27 kesäkuuta 2016

Rekisteri osaajille

Inspectan uusi pätevyysrekisteripalvelu on helppo tapa luoda yritykselle kilpailuetua ja antaa tunnustus ammattilaisille.

Kuinka osoittaa, että oman yrityksen henkilökunta on todistettavasti pätevää? Tai varmistua, että henkilön osaamiseen voi luottaa? Olisipa jossain rekisteri, josta voisi varmistaa henkilön omaavan ammattikuntansa tarvittavan pätevyyden. Näistä ajatuksista lähdettiin liikkeelle, kun Inspecta otti työkseen perustaa asiakkailleen pätevyysrekisteripalvelun. Se on yksinkertainen tapa saada ulkoisen kolmannen osapuolen antamana todiste henkilön osaamisesta.

Ammattikunta voi hakea pätevyysrekisterin perustamista Inspectalta määrittelemällä tavat, joilla tarvittava pätevyys tulee osoittaa. Esimerkiksi millaisia todistuksia tarvitaan ja mitä todistuksista tulee käydä ilmi. Kun henkilö hakee merkintää, Inspecta tarkistaa, että kriteerit täyttyvät ja myöntää haetun rekisterimerkinnän.

Pätevyysrekisteri on erinomainen valinta tilanteessa, jossa ammattikunta on kooltaan pieni, koulutusohjelman tarjoajia on vain muutama tai ammattilaisen ei säännöllisesti tarvitse todistaa työnsä arjessa pätevyyttään. Pätevyysrekisterimerkintä on voimassa viisi vuotta ja rekisteröinnin hinta on lähtökohtaisesti sama kaikille eri rekistereille. Pätevyysrekisteristä on paljon etua paitsi ammattilaiselle, myös yritykselle. Esimerkiksi kilpailutustilanteessa yritys voi osoittaa, että sen palveluksessa olevat tietyn ammattikunnan edustajat ovat todistettavasti päteviä.

Inspecta suorittaa myös useille ammattikunnille henkilösertifiointeja. Sertifikaatti eroaa kuitenkin rekisterimerkinnästä, sillä sertifiointiin tarvittava arviointi on syvällisempi ja tehdään toimialalla sovellettavan sertifiointiohjelman perusteella. Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoimintapäällikkö Heikki Myöhänen painottaa, että rekisterimerkinnän saamisen edellytykset voivat kuitenkin olla pätevyyden kannalta yhtä vaativat kuin henkilösertifioinnissakin.

"Pätevyysrekisteri on oiva ensimmäinen askel testata henkilösertifioinnin hyötyjä käytännössä. Siitä on aina helppo edetä kattavampaan henkilösertifiointiin."

Teksti: Heli Satuli