4 maaliskuuta 2020

Sähköauton lataus taloyhtiössä turvallisesti – selvitä sähköasennusten kunto ensin

Sahkoauto_parkkimerkki.jpg

Sähköautojen määrä on jatkuvassa kasvussa ja yhä useamman taloyhtiön parkkipaikalta löytyykin sähköauto tai ladattava hybridi. Ennen kuin asukkaat aloittavat sähköautojen lataamisen, tulee pysäköintialueen sähköjärjestelmästä selvittää muutama tärkeä seikka.

Sähköautojen lataamisen riskit…

Sähköautojen lataus vaatii sähköjärjestelmältä suurempaa tehokapasiteettia. Tavallisia pistorasioita ja lämmitystolppia ei ole suunniteltu sähköautojen lataamiseen. Vaikka yhden auton lataaminen ei aiheuttaisi ongelmia, voi useamman lataus ylikuormittaa järjestelmän.

Vialliset tai puutteelliset laitteet voivat latausvirran vaikutuksesta ylikuormittua, lämmetä ja aiheuttaa niiden mm. sähkökatkoksia. Vakavimmissa tapauksissa laitteet voivat ylikuormituksen seurauksena ylikuumentua, sytyttää tulipalon sekä aiheuttaa myös muita vakavia sähköturvallisuusriskejä.

... ja kuinka välttyä niiltä

Toimiva tapa välttyä riskeiltä, on teettää sähkölaitteiston kuntokartoitus ja sitten tehdä järjestelmään mahdollisesti tarvittavat muutokset sekä laitehankinnat. Kuntokartoituksessa sähköasiantuntijat tutkivat, soveltuuko nykyinen sähköjärjestelmä sähköautojen lataamisen aloittamiseen. Myös TUKES suosittelee selvittämään soveltuvuuden.

Sähköjärjestelmä tutkittava paikan päällä

Hyvä kuntokartoitus sisältää tarvekartoituksen ja sähköasennusten kuntokartoituksen parkkipaikalla. Paikan päällä toteutettu kuntokartoitus antaa enemmän, tarkempaa ja luotettavampaa tietoa sähkölaitteiston nykytilasta ja muutostarpeista kuin etäkartoitus.

Kartoituksessa asiantuntijat tutkivat laitteiston visuaalisesti ja laskevat tehonsyöttökapasiteetin. Tarvittaessa he tekevät muitakin mittauksia sähköturvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi testaavat, että vikatilanteessa sähkönsyöttö katkeaa automaattisesti. Kartoituksen kertoo myös mahdolliset muutostarpeet, jotka toteuttamalla varmistut sähköauton lataamisen turvallisuudesta.

Kuntokartoituksen jälkeen asiantuntijat kirjoittavat raportin. Jos taloyhtiössä ilmenee tarve sähköautojen latauspistejärjestelmän hankintaan, toimii raportti hyvänä apuvälineenä ja helpottaa kilpailutusta. Kattavasta raportista myös urakoitsijat saavat tarvittavat lähtötiedot taloyhtiön tarpeista tarjouksen tekemiseen.

Hyvä tietää

  • Ennen latauspisteiden hankintaa tulee selvittää autojen latauspistokkeiden tyypit, koska ne ovat automallikohtaisia.
  • Sähköautojen latausinfran rakentamiseen voi hakea avustusta ARAlta.